Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaSprejete so spremembe in dopolnitve ZDDV-1, ki se morajo začeti uporabljati že s 1.1.2020. Spremembe ZDDV-1 so zlasti posledica sprememb evropskih predpisov s področja obračunavanja DDV, s katerimi se želi na ravni EU doseči enotno obdavčitev na področju skladiščenja blaga na odpoklic in zaporednih dobav. Hkrati se na ravni EU uveljavlja pravilo, da bo poleg pogoja, da blago zapusti Slovenijo, identifikacijska številka za DDV pridobitelja blaga vsebinski pogoj za uporabo oprostitve plačila DDV pri dobavi blaga v drugi državo članico.

Na seminarju vas bomo seznanili z vsemi navedenimi spremembami in dopolnitvami, hkrati pa vas bomo seznanili tudi s spremembami obračunavanja DDV na področju e-trgovanja, ki bodo začela veljati s 1.1.2021.

 

IZVEDBA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

 • novosti pri konsignacijskih skladiščih v drugih državah članicah
 • zaporedne EU dobave po novem
 • strožja pravila glede dokazovanja o odpošiljanju ali prevozu blaga kot pogoj za oprostitev plačila DDV pri dobavah v drugo državo članico EU
 • obvezno sporočanje identifikacijske številke za DDV s strani pridobitelja blaga pri dobavah v drugo državo članico EU
 • druge pomembne administrativne novosti pri EU transakcijah
 • strožje administrativne obveznosti pri dobavah blaga na daljavo
 • obveznosti pri pridobitvi prevoznih sredstev, ki ne bodo izpolnjene, se po novem lahko sankcionirajo z globo
 • nižja davčna stopnja pri elektronskih publikacijah
 • novosti na področju pravil o e-trgovanju in nova vloga spletnih platform v boju proti davčnim goljufijam, ki naj bi veljala s 1.1.2021
 • prenova kazenskih določb
 • sodna praksa Vrhovnega sodišča RS in Sodišča EU

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Udeleženci delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na delavnici.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.