Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
18.4.2019&

S 1. januarjem 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki določa pogoje za začasno napotitev delavcev v države članice EU in EFTO. Z vidika Uredbe 883/2004 in vključitve v obvezna socialna zavarovanja moramo razlikovati med 12. členom, ki ureja napotitve od 13. člena, ki ureja sočasne zaposlitve – posledično so za zaposlene tudi različne zavarovalne podlage. Z novelo ZDohS so bile sprejete določbe glede pravilnega obračunavanja stroškov prehrane, prevoza in nočitev. Preverili bomo, kdaj gre za službeno pot in kdaj za napotitev in kakšna je pravilna obravnava povračila stroškov z davčnega vidika.

 

 PROGRAM

 • Pravna podlaga za napotenega delavca in definicija napotenih delavcev
 • Pravna podlaga za razmejitev med službenimi potmi in napotitvami
 • Izdaja obrazca A1 v primeru napotitve po 12.členu oziroma po 13. členu Uredbe 883/2004
 • Obravnava stroškov pri kratkotrajnih napotitvah (do 30 dni oz, prevozniki do 90 dni)
 • Obravnava stroškov pri dolgotrajnih napotitvah (nad 30 oz. nad 90 dni)
 • Praktična obravnava službenih poti in napotitev skozi primere in pravilen obračun plače glede na obliko zavarovanja
 • Poročanje v analitičnem delu iREK-a glede stroškov službenih poti in napotitev zaradi spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
 • Praktični primeri poročanja podatkov in pregled plačilnih list v povezavi z določanjem pravilne zavarovalne osnove.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost v več državah EU z napotenimi delavci
 • fizičnim osebam, ki so sočasno zaposleni v dveh ali več državah EU oziroma opravljajo dejavnost v tujini,
 • referentom za obračun plač,
 • kadrovskim delavcem,
 • računovodjem in knjigovodjem,
 • in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja poročanja določitve zakonodaje države za plačevanje prispevkov kot tudi pravilne razmejitve stroškov službenih poti od napotitev.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Kratek seminar traja 4 šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.