Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Podlaga za sestavitev davčnega obračuna je izkaz poslovnega izida družbe. Poslovni izid pa je je odvisen od načinov evidentiranja, izvedenega popisa z upoštevanjem pravil ZGD-1 ter SRS. Seznanili se bomo s spremembami SRS zlasti v delu prihodkov, ki bodo v letu 2019 tudi vplivale na višino poslovnega izida in tudi na višino davčne obveznosti družb ter na posebnosti pri pripravi davčnega obračuna.

 

 PROGRAM

1. ZGD-1 in posebnosti pri gospodarskih kategorijah v povezavi z določili SRS ter postopkovnimi določili ZDavP-2

 • 1.1.Pravila računovodenja
 • 1.2. Popis in vpliv na IPI
 • 1.3 Poslovno in leto poročilo in obvezne priloge
 • 1.4.Obvezna razkritja
 • 1.5. Kazenske določbe

 

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019

 • 2.1. Pregled obrazca po posameznih postavkah
 • 2.2. Opredelitev davčne osnove
 • 2.3. Poslovanje med povezanimi osebami – kje je potrebna dodatna previdnost in zakaj
 • 2.4. Rezervacije ,odpis terjatev in naložb
 • 2.5. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • 2.6. Odhodki skozi davčni obračun ( priznani , delno priznani in nepriznani)
 • 2.7. Olajšave za leto 2019- kako jih pravilno upoštevati glede na spremembe v letu 2020?
 • 2.8. Odbitek tujega davka – v katerih primerih?

 

3. Pregled novosti od 1.1. 2020

 • 3.1. Izračun davčne osnove od 1.1.2020 dalje
 • 3.2. Olajšave in vpliv teh na davčno osnovo s praktičnim primerom
 • 3.3. Spremembe povezane s hibridnimi neskladji

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vsem, ki so odgovorni za  pravilno poslovno poročilo in Obračun davka od dohodka pravnih oseb, in sicer računovodjem in odgovornim osebam.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.