Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
17.1.2020&

-novDogodekOsnovni napotki, na kaj naj bo pozorna odgovorna oseba pri sestavljanju letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2019.

 

 PROGRAM

  1. Priprave na letno poročilo ( inventura, usklajevanja, itn.)
  2. Računovodski izkazi ( Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov, Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, druge priloge);
  3. Davčni obračun ( davčno priznani prihodki in odhodki, olajšave, itn.,)
  4. Novosti iz računovodsko- davčne zakonodaje

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen računovodjem in predstojnikom javnih zavodov, ki bi želeli ponoviti opisane vsebine ter izmenjati izkušnje

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

  • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
  • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
  • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
  • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
LP za javne zavode, 11.12.2019130.00 +DDVTrajanje: 9.00-13.30