Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
15.4.2020&

Konsolidacija – tabu tema?  Ne veste, kako pripraviti konsolidirana letna poročila v skladu s Pravilom skrbnega računovodenja št. 10 oz. kako pristopiti k konsolidiranju po MSRP ? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore.

 

 PROGRAM

Seminar bo razdeljen na pet sklopov, in sicer:

 • Konsolidirani računovodski izkazi
  • opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
  • zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila
  • prostovoljno konsolidiranje
  • prehod na MSRP
  • opustitev konsolidiranja
  • opredelitev skupine
 • Predpostavke konsolidiranja
  • načela konsolidiranja
  • načini konsolidiranja
  • računovodske usmeritve
  • tečajne razlike
  • konsolidacijski priročnik
 • Finančne naložbe
  • vrednotenje naložb
  • poslovne združitve – dobro ime in “slabo ime”
  • izplačilo deleža v dobičku obvladujoči družbi
 • Osnovni postopki konsolidiranja
  • konsolidiranje kapitala in manjšinski deleži
  • konsolidiranje medsebojnih terjatev in obveznosti
  • izločanje prihodkov in odhodkov
  • čisti dobički in izgube med podjetji v skupini
  • zaloge
  • davek pri konsolidiranju
 • Konsolidirani računovodski izkazi in letno poročilo

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen računovodjem, ki se prvič srečujete s pripravo konsolidiranega letnega poročila v skladu s PSR 10 in vsem, ki si želite na enostaven in praktičen način razjasniti pojme, povezane s konsolidiranjem.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.