Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Ali veste, na kakšen način  se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,…? Če niste prepričani, da poznate odgovore, potem boste z udeležbo na tem seminarju pridobili konkretna pojasnila ter na praktičnih primerih razjasnili svoje dvome.

 

 PROGRAM

 • Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge:
  • Delniški kapital in kapitalska vloga,
  • Društveni sklad ter podjetnikov kapital,
  • Pogoji za zmanjšanje kapitala in kdaj je potrebna dokapitalizacija,
  • Pritoki in odtoki med gospodinjstvom in podjetjem,
  • Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti – njihov pomen ob zapiranju dejavnosti.
 • Rezerve:
  • Vplačani presežek kapitala,
  • Zakonske in statutarne rezerve,
  • Revalorizacijske rezerve in rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
 • Ugotovljeni poslovni izid in njegovo razporejanje
 • Posebnost lastnih deležev in delnic
 • Rezervacije, donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve
 • Opravila ob koncu leta:
  • Obvezni letni popis in usklajevanje inventurnih razlik,
  • Odgovornost za nastala odstopanja in knjiženje inventurnih razlik,
  • Izplačilo dividend in deležev v dobičku in vpliv na višino kapitala,
  • Najpogostejše napake ob zaključevanju poslovnega leta z revizijskega in davčnega vidika.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen vsem podjetnikom, računovodjem, knjigovodnjem in drugim, ki se pri vsakodnevnem delu soočate s problematiko kapitala, rezerv in rezervacij ter zaključnimi opravili ob koncu poslovnega leta.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.