Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
29.1.2020
29.5.2020&

Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno uporabo klavzul na izdanih računih in pravilen vpis v davčne evidence. Obravnavali bomo obdavčitev pri organizaciji dogodkov in ostalih storitvah z uporabo splošnih in posebnih pravil, povezanih s krajem obdavčitve storitev. Obravnavali bomo tudi spremembe Zakona o DDV v letu 2019, predvsem pri izdajanju različnih kuponov.

 

 PROGRAM

 I. Posebna ureditev za potovalne agencije:

 • pogodba o organiziranju potovanja,¸
 • novosti v letu 2019 na podlagi sprememb Zakona o DDV (kuponi),
 • kako so obdavčena potovanja po Sloveniji, EU in tretjih državah,
 • obračun DDV od razlike v ceni, vključno s konkretnimi zgledi,
 • katere so pravilne klavzule na računih.

II. Posredovanje potovanj in drugih storitev:

 • posredniška pogodba o potovanju,
 • kaj je značilno za posredovanje potovanj, ki jih organizirajo drugi,
 • posredovanje pri prodaji letalskih vozovnic,
 • posebnosti pri posredovanju nastanitev v različnih objektih,
 • posredovanje najema vozil in plovil,
 • kdaj je provizija obdavčena (konkretni zgledi),
 • obdavčitev pri alotmajski pogodbi,
 • izdajanje računov (samofakturiranje).

III. Organizacija dogodkov:

 • organizacija internih izobraževanj in drugih dogodkov,
 • organizacija izobraževanj za zunanje udeležence,
 • gostinske storitve pri izobraževanju.

IV. Obračunavanje DDV od ostalih storitev:

 • določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev, ki jih zaračunavamo v tujino (konkretni zgledi uporabe splošnega pravila in posebnih pravil),
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane iz tujine (konkretni zgledi),
 • obrnjeno davčno breme,
 • katere so obvezne klavzule na računih in kdaj jih uporabljamo,
 • kaj sodi v davčno osnovo pri storitvah,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni zgledi),
 • kdaj smemo odbiti DDV pri storitvah (konkretni zgledi),
 • aktualna pojasnila davčnega organa.

V. Praktični zgledi izpolnjevanja DDV evidenc:

 • izpolnjevanje knjige izdanih računov in knjige prejetih računov na konkretnih zgledih storitev ter
 • izpolnjevanje obrazca DDV-O in rekapitulacijskega poročila na konkretnih zgledih storitev.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • zaposlenim v turističnih agencijah,
 • organizatorjem dogodkov,
 • računovodjem turističnih agencij in
 • vsem, ki bi radi pridobili ali poglobili znanja s področja pravilnega obračunavanja DDV in navajanja klavzul na računih v turističnih agencijah.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Udeleženci delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na delavnici.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.