Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Vsak računovodja ima v davčnem postopku posebno vlogo, zato mora poznati splošna načela, ki veljajo v davčnem postopku, predvsem pa pravice in obveznosti davčnega zavezanca. Udeležite se seminarja na katerem vam bomo na podlagi praktičnih primerov predstavili najpomembnejša pravila davčnega postopka.

 

 PROGRAM

 • načela davčnega postopka (zakonitost, materialna resnica, načelo sorazmernosti, pravica do gotovosti, tajnost podatkov, zakonito in pravočasno izpolnjevanje ter plačevanje davčnih obveznosti, dolžnost dajanja podatkov),
 • hranjenje in vodenje dokumentacije in poslovnih knjig
 • uporaba davčne številke
 • način izpolnitve davčne obveznosti – davčni obračun, obračun davčnega odtegljaja, davčna napoved, institut samoprijave
 • vračilo davka
 • odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davčnega dolga
 • zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
 • zastaranje
 • vročanje, s poudarkom na e vročanju tudi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora
 • davčni nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu
 • potek davčnega inšpekcijskega nadzora – sklep, ugotovitveni postopek, zapisnik,predložitev novega davčnega obračuna po prejemu zapisnika, odločba
 • redna in izredna pravna sredstva,
 • davčna izvršba – načela davčne izvršbe, sklep o izvršbi, izvršilni naslovi, pravna sredstva
 • predstavitev inštituta APA – vnaprejšnji cenovni sporazum
 • obveznosti davčnih zavezancev do davčnega registra.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vsem računovodjem, ki se pri svojem delu srečujejo z davčnim organom.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Prijava na to izobraževanje ni več možna. Preverite dodatne razpisane termine.