Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Preobremenitev davčnih zavezancev zaradi povečanja obsega obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, lahko povzroči tudi zamudo rokov kot tudi nehote storjeno napako pri pripravi obračuna. Udeleženci bodo izvedeli, kakšne možnosti imajo na podlagi zakonske podlage, da kasneje ugotovljeno nepravilnost prijavijo oziroma oddajo napoved ali davčni obračun z zamudo ter kakšen pomen ima institut samoprijave.

 

 PROGRAM

  1. Sprehod skozi pravno podlago za uporabo instituta samoprijave
  2. Pogoji za uporabo instituta samoprijave (oblika , pravočasnost , plačilo davka )
  3. Izvedba samoprijave skozi primere in uporaba obrazcev – možnost uporabe e-davkov
  4. Sodna praksa na področju samoprijave

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki opravljajo računovodsko in davčno svetovanje, kot tudi vsem zaposlenim v računovodskih servisih, samostojnim podjetnikom, odvetnikom in drugim zasebnikom, računovodjem in knjigovodjem pri pravnih osebah in vsem  fizičnim osebam, ki bi se želeli seznaniti s to temo.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

  • Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
  • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Prijava na to izobraževanje ni več možna. Preverite dodatne razpisane termine.