Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
14.1.2020
15.5.2020&

-novDogodekNa seminarju bomo preko konkretnih primerov in dogajanja v praksi pregledali SRS 2016/2019 s pojasnili, osvežili svoje poznavanje računovodskih pravil preko posamezne bilančne postavke ter predstavili najpogostejše napake in pomanjkljivosti, ki jih pri posamezni bilančni kategoriji zaznavajo revizorji in davčni inšpektorji.

 

 PROGRAM

 • ZGD-1 kot krovni zakon za pripravo računovodskih izkazov
 • Predstavitev koncepta novih SRS 2016
 • Uvod v SRS 2016 in okvir SRS
 • Standardi I (SRS od 1 do 17 – metodika vsebinskega izkazovanja gospodarskih kategorij)
 • Standardi II (SRS od 20 do 23 – metodika oblikovnega predstavljanja gospodarskih kategorij pri zunanjem poročanju)
 • Standardi III (SRS od 30 do 39 – t.i. standardi posebnosti)
 • Pravila skrbnega računovodenja (1-10)

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen vsem podjetnikom, računovodjem, knjigovodjem  in drugim, ki se pri vsakodnevnem delu soočate s Slovenskimi računovodskimi standardi, knjiženjem in analiziranjem bilančnih postavk.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Hitri pregled SRS, 24.10.2019159.00 +DDVTrajanje: 9.00-14.15