Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
14.1.2020
15.5.2020&

-novDogodekSRS 2016/2019 v vsej svoji obsežnosti počasi dopolnjujejo prvo leto starosti, kajti v letošnjem poslovnem letu prvič evidentiramo najeme in pripoznavamo prihodke po novem.

Na celodnevnem seminarju bomo preko konkretnih primerov in dogajanja v praksi pregledali nove SRS 2016/2016 s pojasnili, osvežili svoje poznavanje računovodskih pravil preko posamezne bilančne postavke ter predstavili najpogostejše napake in pomanjkljivosti, ki jih pri posamezni bilančni kategoriji zaznavajo revizorji in davčni inšpektorji.

 

 PROGRAM

 • ZGD-1 kot krovni zakon za pripravo računovodskih izkazov
  • poglavje – poslovne knjige in letno poročilo
  • Vpliv novele ZGD-1I
 • Predstavitev koncepta novih SRS 2016
 • Uvod v SRS 2016 in okvir SRS
  • Temeljne računovodske predpostavke
  • Merjenje gospodarskih kategorij
  • Prevrednotenje gospodarskih kategorij
  • Sprememba računovodskih ocen, usmeritev in popravki napak
 • Standardi I (SRS od 1 do 17)
  • Pregled posameznega standarda
  • Predstavitev pripoznavanja, merjenja in vrednotenja posamezne gospodarske kategorije
  • Praktični primeri računovodskega evidentiranja zahtevnejših poslovnih dogodkov
  • Pogled revizorjev in davčnih inšpektorjev na ugotovljene pomanjkljivosti in napake
 • Standardi II (SRS od 20 do 23)
  • Predstavitev standardov namenjenih zunanjemu poročanju
  • Posebnosti pri posameznih organizacijah
 • Standardi III (SRS od 30 do 39)
  • Povezava standardov posebnosti in ostalih standardov
  • Predstavitev standarda posebnosti za samostojne podjetnike
  • Predstavitev standarda posebnosti za društva
 • Pravila skrbnega računovodenja (1-10)
  • Pomen knjigovodskih listin
  • Opredelitev poslovnih knjig
  • Hranjene računovodsko davčne dokumentacije z davčnega vidika

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen vsem podjetnikom, računovodjem, knjigovodjem  in drugim, ki se pri vsakodnevnem delu soočate s Slovenskimi računovodskimi standardi, knjiženjem in analiziranjem bilančnih postavk.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.