Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaNa petih webinarjih bomo obravnavali posebnosti pri plačevanju DDV od storitev, pri mednarodnih transakcijah z blagom (vključno z novostmi v letu 2020), transakcijah z nepremičninami kot tudi pri posebnih ureditvah. Če vas te teme zanimajo, vas vabimo, da se nam pridružite.

 

IZVEDBA ŠOLE JE ZAGOTOVLJENA!

 

PROGRAM

 1. srečanje (29.6.): RAČUNI, DAVČNA OBVEZNOST IN PRAVICA DO ODBITKA DDV:
 • kateri so obvezni podatki na računih,
 • kdaj je potrebno napisati na račun obvezno klavzulo,
 • nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV in
 • kdaj nastane pravica do odbitka DDV (konkretni primeri).

 

 1. srečanje (30.6.): DDV IN STORITVE:
 • uporaba splošnega pravila,
 • kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati za DDV,
 • posebna pravila pri obdavčitvi kotizacij za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd. (konkretni primeri),
 • izvedba samoobdavčitve od prejetih storitev.

 

 1. srečanje (1.7.): DDV PRI DOBAVAH BLAGA:
 • novosti pri znotrajskupnostnih dobavah blaga,
 • posebnosti pri uvozu in izvozu blaga,
 • nova ureditev pri skladiščenju blaga na odpoklic,
 • posebnosti pri na novo urejenih zaporednih dobavah in tristranskih dobavah (konkretni primeri).

 

 1. srečanje (2.7.): DDV PRI TRANSAKCIJAH Z NEPREMIČNINAMI IN GRADBENIH STORITVAH:
 • kdaj se pri prodaji nepremičnine plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin,
 • pogoji za uporabo nižje stopnje 9,5 %,
 • kdaj moramo uporabiti 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah (konkretni primeri),
 • kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški

 

 1. srečanje (3.7.): VRAČILO DDV V TUJINI, OPROSTITVE IN POSEBNE UREDITVE:
 • kdaj lahko zahtevamo v tujini plačan DDV nazaj,
 • oprostitve plačila DDV,
 • posebnosti pri plačevanju DDV pri malih davčnih zavezancih,
 • uveljavljanje pavšalnega nadomestila pri kmetih,
 • plačevanje DDV od razlike v ceni pri organiziranju potovanj.

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • Računovodjem, knjigovodjem in referentom za obračun DDV, ki bi želeli obnoviti in poglobiti svoje znanje na področju DDV, in
 • vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah.

 

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Ponamezen webinar traja dve šolski uri – 90 min. Datumi webinarjev so: 29. in 30. junij ter 1., 2. in 3. julij 2020.
 • Potrebujete računalnik in dostop do interneta. Za boljši zvok priporočamo uporabo slušalk.
 • Če se webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, vam bo približno en mesec od izvedbe webinarja na voljo posnetek.
 • Udeleženci šole lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na šoli.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan prvega srečanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.