Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Bi radi razumeli, kako iz podatkov glavne knjige (iz bruto bilance) nastane računovodsko poročilo? Kako se sestavi davčna bilanca, izračuna davčna obveznost in nove akontacije?

Pojasnili bomo temeljna pravila o sestavljanju davčne bilance in letnega poročila za majhne družbe, saj ko razumemo majhno, lahko gradimo veliko. Hkrati bomo na kratko opozorili na posebnosti, ki jih upoštevajo društva, zavodi, fundacije, zato je izobraževanje zelo primerno tudi za zaposlene v računovodskih servisih.

 

PROGRAM

 1. srečanje (2 šolski uri) – Splošno o letnem poročilu:
  • osnove o letnem poročilu: kaj je letno in kaj računovodsko poročilo, roki za sestavo, roki za predložitev, odgovornost poslovodstva, kako pravilno določimo velikost družbe, kdaj je potrebno naročiti revizorja, kdaj srs, kdaj msrp,
  • sestavine računovodskega poročila,
  • koledarsko, poslovno in davčno leto ter sprememba obdobja,
  • posebnosti za društva, posebnosti za zavode.
 2. srečanje (3 šolske ure + 15 min odmora) – Bruto bilanca, kontrolni postopki, vrednosti postavk v BS in IPI:
  • pravila vrednotenja sredstev, obveznosti, prihodkov in stroškov na bilančni presečni dan,
  • pomembnejši in pogosti kontrolni postopki pred sestavo letnega poročila,
  • kako beremo bruto bilanco – konkretni primer za podjetje s trgovsko in storitve dejavnostjo.
 3. srečanje (3 šolske ure + 15 min odmora) – OSNOVE OBRAČUNA DDPO:
  • temeljna pravila sestave obračuna, roki za oddajo,
  • osnovna pravila o prihodkih in odhodkih ter popravkih le-teh na davčno priznano raven,
  • davčne olajšave, davčne izgube,
  • izračun davka, poračun akontacij in izračun novih akontacij,
  • posebnosti za »normirance«,
  • izpolnjevanje obrazca davčnega obračuna na podlagi bruto bilance iz modula 2.
 4. srečanje (2 šolski uri) – BILANČNI DOBIČEK, REZERVE, POSLOVNI IZID:
  • davčna osnova, poslovni izid,
  • pokrivanje poslovne izgube, razporeditev čistega dobička,
  • rezerve, oblikovanje in knjiženje zakonskih rezerv,
  • ugotavljanje bilančnega dobička in bilančne izgube,
  • sestavitev izkaza poslovnega izida.
 5. srečanje (2 šolski uri) – BILANCA STANJA, POJASNILA, ZAKLJUČEK LETA:
  • knjiženje davka od dobička ter akontacij ter izdelava zaključne temeljnice, arhiviranje,
  • sestavitev bilance stanja na podlagi bruto bilance iz modula 2 in upoštevaje davek iz modula 4,
  • obvezna pojasnila in razkritja.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • E-delavnica se izvaja v petih spletnih srečanjih, v dolžini od 90 do 150 minut. Termini srečanj so: 6., 10., 11., 13. in 17.1.2023 .
 • Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom. Poleg gradiva prejmete tudi: seznam običajnih knjigovodskih kontrol, seznam in kratek opis davčnih olajšav, preglednico rokov arhiviranja, seznam zakonsko obveznih razkritij, praktičen primer pojasnil (razkritij) k računovodskim izkazom za mikro in majhne družbe ter pravila kritja izgube in razporeditve dobička ter oblikovanja rezerv.
 • Udeleženci e-delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na predavanjih.
 • Če se webinarjem ne boste mogli pridružiti v živo, vam bodo približno 14 dni od izvedbe webinarjev na voljo posnetki.
 • Možnost plačila na 2 obroka.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na prvi dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Št. udeležencev
The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ABC izdelave davčnega obračuna in letnega poročila, webinar, 6., 10., 11., 13. in 17.1.2023
Ura: 10.00-12.00
310.00 +DDV
Neomejeno

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×