Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

 

-izvedbaS 1. januarjem 2020 se je začela uporabljati spremenjena določba 46. člena ZDDV-1, ki dodaja nove pogoje za uporabo oprostitve plačila DDV za dobave blaga znotraj Unije. Hkrati se je spremenila tudi Izvedbena uredba 282/2011, in sicer je dodan povsem nov 45a člen, ki določa, na kakšen način lahko zavezanci dokazujejo, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico in da tako izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila DDV v skladu z določbo 46. člena ZDDV-1. Navedene določba 45a člena Izvedbene uredbe velja v vseh državah članicah, vendar pa glede na to, da ni izrecno vsebovana v določbah ZDDV-1, se v praksi zavezancem postavljajo vprašanja, kakšna dokazila morajo poleg do sedaj uveljavljenih, od 1. januarja letos predložiti, da bodo dokazali upravičenost do oprostitve plačila DDV v skladu z določbo 46. člena ZDDV-1.

S 1. januarjem 2020 pa je začela veljati tudi popolnoma nova določba 20.a člena ZDDV-1, ki ureja primere zaporednih dobav, to je dveh ali več zaporednih dobav, ki so opravljene med davčnimi zavezanci in ki hkrati tudi določa, katera od posameznih dobav je lahko oproščena plačila DDV v skladu z določbo 46. člena ZDDV-1.

Na webinarju vas bomo seznanili z vsemi navedenimi spremembami, ki jih bomo obdelali na praktičnih primerih.

 

IZVEDBA WEBINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

  • Pogoji za uporabo oprostitve plačila DDV v skladu z določbo 46. člena ZDDV-1, ki veljajo od 1.1.2020 dalje
  • Nova pravila glede dokazovanja o odpošiljanju ali prevozu blaga v drugo državo članico in s tem izpolnjevanjem pogoja za oprostitev plačila DDV v skladu z določbo 46. člena ZDDV-1 – praktični primeri
  • zaporedne dobave od 1.1.2020 dalje – določitev vmesnega dobavitelja, ki je upravičen do oprostitev plačila DDV v skladu z določbo 46. člena ZDDV-1 na praktičnih primerih

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

  • Webinar traja dve šolski uri – 90 minut.
  • Potrebujete računalnik in dostop do interneta. Za boljši zvok priporočamo uporabo slušalk.
  • Če se webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, vam bo približno en mesec od izvedbe webinarja na voljo posnetek.
  • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo
  • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.