Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaSeznanili vas bomo s temeljnimi pravili o sestavljanju letnega poročila in z osnovnimi zakonskimi obveznostmi glede oddaje računovodskega poročila in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Pregledali bomo ključne kontrole, ki jih mora narediti računovodja oz. sestavljalec izkazov preden se loti njihove izdelave, ter pojasnili pravila vrednotenja (vrednosti, po katerih so izkazana sredstva, dolgovi, prihodki in stroški) na bilančni presečni dan. Predstavili bomo najbolj tipične poslovne dogodke in jih povezali z zakonodajnimi določili.

Skupaj bomo naredili letno poročilo na praktičnem primeru tako, da bomo preverili in pokomentirali bruto bilanco, sestavili davčni obračun in izračunali vrednost davka ter določili nove akontacije ter nato sestavili računovodske izkaze. Pripravili bomo zaključno temeljnico (zapiranje kontov in razredov, ugotovitev poslovnega izida, razporeditev dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv) ter na koncu sestavili še pojasnila (razkritja) k računovodskim izkazom.

 

IZVEDBA DELAVNICE JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

 • kratek pregled zakonskih podlag (sestavine letnega poročila, roki za oddajo, odgovornost poslovodstva),
 • kratek pregled pravnih podlag za sestavo obračuna davka od dohodka pravnih oseb (sestavine davčnega obračuna, roki za oddajo, izračun in poračun akontacij, kratek pregled davčnih olajšav),
 • pomembni kontrolni postopki pred sestavo letnega poročila,
 • knjiženja uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim,
 • obračun in knjiženje davka od dohodka pravnih oseb,
 • pokrivanje poslovne izgube, razporeditev čistega dobička,
 • formiranje zakonskih rezerv,
 • sestava računovodskega poročila na praktičnem primeru,
 • sestava pojasnil k računovodskim izkazom

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vsem, ki bodo sestavljali letno poročilo za mikro in majhno gospodarsko družbo prvič ali pa želijo osvežiti temeljna znanja iz zaključnega računa za gospodarske družbe ter vsem, ki bi radi razumeli, kako se iz podatkov glavne knjige (bruto bilance) izdelajo računovodski izkazi.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Delavnica se izvaja dvakrat po pet šolskih ur. Termina srečanj sta: 26. in 28. februar 2020.
 • S predavanji pričnemo ob 9.00, trajajo pet šolskih ur, in zaključimo ob 13.30. Med predavanji sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.
 • Po zaključku delavnice slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Cena vključuje udeležbo na izobraževanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.
 • Možnost plačila na 2 obroka.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na prvi dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.