Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Tudi vi opravljate prevozne storitve, storitve posredovanja pri prevozu ter pomožne prevozne storitve z blagom, ki so povezane z mednarodnimi transakcijami in imate v zvezi s temi storitvami dileme glede obračunavanja DDV? Na seminarju vam bomo na praktičnih primerih odgovorili na vsa vaša vprašanja, seznanili pa vas bomo tudi z aktualnimi stališči davčnega organa in sodbami Sodišča Evropske Unije s tega področja.

 

 PROGRAM

1. Določitev kraja opravljanja storitev

 • splošno pravilo
 • prevoz blaga znotraj Unije
 • prevoz blaga izven Unije (prevoz povezan z izvozom in uvozom blaga)
 • posredovanje pri prevozu blaga znotraj Unije in izven Unije
 • pomožne prevozne storitve z blagom

2. Kdaj se mora slovenski davčni zavezanec identificirati za DDV v tujini

3. Oprostitve plačila DDV pri:

 • prevozu blaga
 • posredovanju pri prevozu blaga
 • pomožnih prevoznih storitvah

4. Katere podatke morajo vsebovati računi za storitve prevoza blaga, posredovanja pri prevozu blaga in pomožne prevozne storitve

 • podatki na izdanih računih
 • podatki na prejetih računih

5. Praktični primeri vpisa storitev prevoza blaga, posredovanja pri prevozu blaga in pomožnih prevoznih storitev v knjigo prejetih in izdanih računov, v obrazec DDV-O in RP-O

6. Aktualna pojasnila DURS glede obračunavanja DDV

7. Sodbe Upravnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS in Sodišča Evropske Unije s področja obračunavanja DDV

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno računovodjem, komercialistom ter vem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV na področju prevoznih storitev, posredovanja prevoznih storitev in pomožnih prevoznih storitev z blagom.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Število udeležencev
DDV od storitev prevoza blaga, 20.4.2020129.00 +DDVTrajanje: 9.00-13.30