Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Obdavčitev prejemkov poslovodje je odvisna od tega, ali sklenete z njim pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju. Kakšne so bojazni ustreznosti obdavčitve in zavarovanja glede na sklenjeno pogodbo in dejansko delo, ki ga opravljajo poslovodje? Na seminarju vas bomo opozorili na novosti v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost za poslovodje v letu 2018. Povedali vam bomo, kako pravilno urediti prokuro, da ne boste imeli težav pri izplačevanju in obdavčitvi dohodkov prokurista. Obravnavali bomo tudi, kakšno pogodbo lahko sklenete z upokojencem, ki opravlja poslovodenje ali prokuro.

 

 PROGRAM

1. Sklenitev ustrezne pogodbe za opravljanje nalog poslovodenja in prokure,

2. obdavčitev dohodkov, prejetih za poslovodenje:

 • razlika med obdavčitvijo po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o zaposlitvi,
 • kako je obdavčena pogodba o poslovodenju z družbenikom in kako z osebo, ki ni družbenik (kako je s plačilom prispevkov),
 • kakšne so novosti v letu 2018 pri plačevanju prispevkov za socialno varnost za poslovodje,
 • posebnosti pri nerezidentih kot poslovodjih,

3. kako so obdavčeni prokuristi:

 • obdavčitev prokurista, ki opravlja tudi naloge poslovodenja,
 • obdavčitev prokurista, ki opravlja tudi druge naloge,

4. obdavčitev potnih stroškov, ki jih prejema poslovodja ali prokurist:

 • kdaj so potni stroški lahko neobdavčeni,
 • kdaj so potni stroški obdavčeni,

5. kako so obdavčene odpravnine in odškodnine, ki jih dobijo poslovodje in prokuristi,

6. obdavčitev upokojencev, ki opravljajo poslovodenje ali prokuro:

 • obdavčitev upokojenca, ki je poslovodja in hkrati družbenik,
 • ali se upokojencu, ki je poslovodja ali prokurist, zniža pokojnina,
 • delna reaktivacija upokojencev in
 • začasno ali občasno delo upokojencev.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Lastnikom podjetij, računovodjem, pravnikom v podjetju, ostalim, ki imate opravka z ureditvijo in obdavčitvijo pravnih razmerij za opravljanje funkcij poslovodenja ali prokure.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30 Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Prijava

število udeležencev
Obdavčitev prejemkov na podlagi pogodb o poslovodenju in prokuri, 29.5.201979.00 +DDVTrajanje: 14.00-16.30

Please fill in all required fields