Pridružite se najboljšim!

Svoje prizadevanje in znanje za trdo delo potrdite s certifikatom Računovodski strokovnjak IR

RAČUNOVODSKI STROKOVNJAK IR

V družbi najboljših v stroki

Na Inštitutu za računovodstvo cenimo trud pri izpopolnjevanju znanja in verjamemo, da z nami delite prepričanje, da ga je treba ves čas obnavljati, utrjevati in osveževati z novostmi, saj je to tisto, kar v kombinaciji z izkušnjami in praktičnim delom nekoga naredi strokovnjaka na svojem področju. Verjamemo pa tudi, da si prizadevanje za znanje in trdo delo zasluži javno priznanje. Zato vsem, ki delajo na področju računovodstva in nenehno izpopolnjujejo svoje znanje, omogočamo pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR.

ZAKAJ POSTATI RAČUNOVODSKI STROKOVNJAK IR?
• Ker bo naziv priznanje vašemu strokovnemu znanju in usposobljenosti ter pokazatelj vaše odličnosti…
 • ker boste prejeli brezplačno bronasto članstvo Kluba IR, v okviru katerega člani prejemate brezplačno elektronsko verzijo biltena Unikum ter koristite popuste na izobraževanja IR in številne druge ugodnosti,
 • ker se boste kot Računovodski strokovnjak z aktivnim statusom lahko udeležili brezplačnih kratkih posvetov o aktualnih temah, ki bodo organizirani posebej za vas, vodili pa jih bodo priznani sodelavci in predavatelji IR,
 • ker boste v družbi najboljših pripomogli k dvigu ugleda poklica računovodje in računovodske stroke.
POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA
• Udeležba na Akademiji IR v najmanj enem izmed zadnjih treh šolskih let
 • ALI dokazilo o izobraževanju s področja računovodstva in davkov v zadnjem letu, v skupnem obsegu najmanj 30 pedagoških ur,
 • ustrezne delovne izkušnje – najmanj tri leta samostojnega dela v računovodstvu, ki jih dokazuje s potrdilom delodajalca ali s podatkom o registraciji dejavnosti računovodstva (SKD 69.200) in
 • uspešno opravljen preizkus znanja.
VSEBINE, KI SE PREVERJAJO
• Poznavanje računovodskih predpisov (statusna zakonodaja, računovodski standardi) ter dvostavno knjigovodstvo na podlagi računovodskih standardov,
 • sestavljanje in analiza računovodskega poročila,
 • posredni davki: davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin, davek na finančne storitve,
 • neposredni davki: dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, socialni prispevki,
 • ostalo (davki na premoženje, davčni postopek, davčni register, osnove delovnega prava),
 • ena od tem, ki so se predavale v okviru Akademije IR v zadnjem zaključenem šolskem letu.
PREIZKUS ZNANJA
• Preizkus znanja vsako leto poteka meseca maja in novembra…
 • Opravlja se na sedežu Inštituta.
 • Traja največ 240 minut.
 • Kot uspešno opravljen se šteje, če udeleženec prejme vsaj 60% vseh možnih točk na vsakem od preverjanih področij.
 • Za vse kandidate, prijavljene na izpit, organiziramo brezplačne priprave na izpit, na katerih predavateljica Kristinka Vukovič razloži potek izpita in primere vprašanj iz preizkusa znanja.
 • ena od tem, ki so se predavale v okviru Akademije IR v zadnjem zaključenem šolskem letu.

Naslednji preizkus znanja bo potekal 11.11.2019 ob 9h, brezplačne priprave pa bodo potekale 22.10.2019 ob 14h.

PRISTOPNINA
• Pristopnina za opravljanje preizkusa znanja znaša 240 € + DDV in vključuje…
 • priprave na preizkus znanja,
 • opravljanje preizkusa znanja,
 • vpis v Register IR,
 • bronasto članstvo Kluba IR,
 • kratke posvete o aktualnih temah.

Posebna ugodnost za udeležence Akademije IR:
BREZPLAČNO opravljanje izpita v prvem razpisanem terminu po končanem šolskem letu Akademije IR.

REGISTER IMETNIKOV NAZIVA
Register vseh imetnikov naziva računovodski strokovnjak IR prenesite tukaj.

PRIJAVNICA

na preizkus znanja 11.11.2019
Izpolnjevanje pogojev k izpitu
Akademijo sem obiskoval/a v enem od zadnjih treh šolskih let
Izpolnjujem druge pogoje (30 pedagoških ur izobraževanja v zadnjem letu)

*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.