warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Izpit za pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR

Vsem, ki delajo na področju računovodstva in nenehno izpopolnjujejo svoje znanje, omogočamo pridobitev certifikata »Računovodski strokovnjak IR«. Verjamemo namreč, da je praktično delo v kombinaciji z udeležbo na izobraževanjih ter preverjanje lastnih izkušenj z drugimi udeleženci in predavatelji oblikovalo številne računovodske strokovnjake, ki jim manjka le še javno priznanje. Želimo si, da bi bil certifikat priznanje za strokovnost in usposobljenost ter pokazatelj odličnosti delodajalcem in strankam.


Datum in lokacija:

Preizkus znanja bo potekal v ponedeljek, 14. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

24. aprila 2018 ob 14. uri bodo za vse kandidate, prijavljene na izpit, potekale BREZPLAČNE priprave na preizkus znanja.

Kotizacija:
240 EUR + DDV

 • udeležencem Akademije IR ''GOSPODARSTVO'' v najmanj enem izmed zadnjih treh šolskih let z ustreznimi delovnimi izkušnjami*
 • posameznikom, ki predložijo dokazilo o izobraževanju s področja računovodstva in davkov v zadnjem letu, v skupnem obsegu najmanj 30 pedagoških ur, z ustreznimi delovnimi izkušnjami*

*Najmanj tri leta samostojnega dela v računovodstvu, ki jih posameznik dokazuje s potrdilom delodajalca ali s podatkom o registraciji dejavnosti računovodstva (SKD 69.200).

 • naziv oziroma certifikat Računovodski strokovnjak IR za obdobje 5 let;
 • vpis v spletni register imetnikov naziva;
 • brezplačno bronasto članstvo Kluba IR, v okviru katerega člani prejemajo brezplačno elektronsko verzijo biltena Unikum ter koristijo popuste na izobraževanja IR in številne druge ugodnosti;
 • udeležbo na kratkih posvetih o aktualnih temah, ki bodo organizirani posebej za Računovodske strokovnjake IR, vodili pa jih bodo priznani sodelavci in predavatelji IR,
 • možnost, da v družbi najboljših pripomorete k dvigu ugleda poklica računovodje in računovodske stroke.

Vsebine, ki se preverjajo s preizkusom znanja:

 • poznavanje računovodskih predpisov (statusna zakonodaja, računovodski standardi) ter dvostavno knjigovodstvo na podlagi računovodskih standardov;
 • sestavljanje in analiza računovodskega poročila;
 • posredni davki: davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin, davek na finančne storitve;
 • neposredni davki: dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, socialni prispevki;
 • ostalo: davki na premoženje, davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine, davčni postopek, davčni register, osnove delovnega prava

Pisni preizkus znanja se začne ob 9.00 uri in traja največ 240 minut.

Preizkus znanja se šteje kot uspešno opravljen, če udeleženec prejme vsaj 60 % vseh možnih točk na vsakem od preverjanih področij.

Pogoj za pristop k izpitu je izpolnjena prijavnica z ustreznimi dokazili in plačana pristopnina v višini 240 € + DDV.

Za vse kandidate, prijavljene na izpit, bodo 24. aprila 2018 ob 14. uri potekale BREZPLAČNE priprave na preizkus znanja. Vodila jih bo Kristinka Vukovič, trajale bodo 3 šolske ure, potekale pa bodo na Inštitutu za računovodstvo.

Več informacij o Računovodskem strokovnjaku IR najdete tukaj.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 20.

izpis_izobrazevanja - Seminar3