warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
06.02.2018 - 10:12
Vpis v evidenco iskalcev zaposlitve

21. januarja 2018 se je začela uporabljati glavna novost novele Zakona o urejanju trga dela – obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve tekom odpovednega roka. Tako se po novem možnost prijave delavca pri Zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost. To pa pomeni tudi novo obveznost za delodajalca, ki mora delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.

 

Zakonodajalec utemeljuje novo zakonsko določbo z željo po pridobitvi informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in pri povečanju zaposlitvenih možnosti.

 

Pisno obvestilo delodajalca

Delodajalec mora v skladu s tretjim odstavkom 87. člena Zakona o delovnih razmerjih, delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Delodajalci morajo pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi zaposlitve ter delavca seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnih oseb v zakonsko predviden roku (3 dni od vročitve odpovedi) in o znižanju denarnega nadomestila  v primeru zamude.

 

Obveznost prijave med iskalce zaposlitve tekom odpovednega roka

Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh (3) dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Določba ne velja za tiste delavce, ki jim delodajalci ponudijo odpoved pogodbe s sklenitvijo nove pogodbe po določilih Zakona o delovnih razmerjih.

 

Znižanje denarnega nadomestila

V primeru opustitve obvezne prijave v evidenco iskalcev zaposlitve, se delavcu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov osnove, a ne manj kot 350 EUR. Navedeno pa velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.