warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
15.12.2017 - 09:00
Tudi FURS bo obiskal božične stojnice in javne prireditve

FURS bo tako kot že vrsto let opravljal poostren nadzor nad sezonsko dejavnostjo (prodaja na stojnicah), ker tam obstaja večje tveganje za neizdajanje računov in zaposlovanje na črno. Dodatno pa bodo inšpektorji namenili pozornost javnim prireditvam, kjer bodo izvajali neposreden nadzor. Organizatorje javnih prireditev imajo namen dodatno ozaveščati o zakonskih obveznostih iz nadzorne pristojnosti finančne uprave.

 

Najpogostejši kršitvi, ki jih ugotavljajo inšpektorji pri sezonskih dejavnostih, sta:

- delo na črno brez ustrezne pravne podlage in

- izdani računi brez obveznih sestavin.

 

Opravljanje dela

Delo na stojnicah lahko opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost. Delo lahko opravljajo tudi zaposlene osebe, ki imajo »popoldanski« s.p., pa tudi tisti, ki imajo priglašeno osebno dopolnilno delo.

 

Za pomoč na stojnici lahko najamete študente, ki delajo preko študentske napotnice, posameznike, ki delo opravljajo na podlagi podjemne pogodbe ali družinske člane, ki opravljajo kratkotrajno delo po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

 

Če vas obišče inšpektor boste morali dokazati, da delavec na stojnici dela na ustrezni zakonski podlagi, ki ne nasprotuje delu na črno.

 

Obvezne sestavine računa

Ne glede na to ali račune izdajate preko davčnih blagajn ali vezanih knjig, morajo izdani računi vsebovati vse obvezne sestavine. Obvezne podatke na računu določa 82. člen Zakona o davku na dodano vrednost. A ker je večina prodajalcev na stojnicah malih davčnih zavezancev, mora račun vsebovati najmanj:

-  datum izdaje,

-  zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,

-  firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče,

-  davčno številko,

-  prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in

-  skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).

 

Ostale zahteve

- registracija ustrezne dejavnosti,

- interni akt o davčnem potrjevanju računov,

- poslovanje z gotovino: podpisan in poštempljan dokument v denarnici/blagajni, koliko imate menjalnega denarja,

- namestitev zelene nalepke »Vklopi razum, zahtevaj račun«,

- pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se bo prodajalo blago,

- vidna označba cen blaga z morebitnim DDV,

- vidna označba prodajnega mesta (firma in sedež trgovca) in

- ustrezno označeni izdelki.