warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
04.09.2017 - 10:34
S 1. septembrom začel veljati novi Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo zavezanci za poročanje uradu sporočiti podatke o:

  • gotovinskih transakcijah nad 15.000 EUR,
  • nakazilih v tvegane države, tj. v države iz tretjega odstavka 50. člena ZPPDFT-1 oziroma pravnim in fizičnim osebam iz teh držav nad 15.000 EUR,
  • sumljivih transakcijah, tj. transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

 

Podatki se sporočajo na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti prek aplikacijskega vmesnika ali prek spletnega obrazca. Zavezanci na enotnem informatiziranem obrazcu uradu posredujejo tudi podatke in dokumentacijo, ki se nanašajo na zahtevo urada za sporočanje podatkov ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke.

 

Zavezanci pošiljajo podatke uradu po zaščiteni elektronski poti na enotnem informatiziranem obrazcu, katerega struktura je zapisana v XML-datoteki, ki je javno objavljena na spletnih straneh urada. Izmenjava podatkov se izvaja skladno s specifikacijo ZBS_B2B 2.0., in sicer v obliki XML-datotek kodiranih z GPG-ključem. Zavezanci, ki podatke sporočajo prek aplikacijskega vmesnika, morajo pred začetkom uporabe aplikacijskega vmesnika uradu poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije, podatke pa šifrirati s šifrirnim ključem urada. Z avezanci, ki podatke sporočajo prek spletnega obrazca, morajo pred začetkom uporabe spletnega obrazca uradu za potrebe registracije poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije. Spletni obrazec ima enako XML-strukturo kot obrazec iz prvega odstavka tega člena in je dostopen na spletni strani urada.

 

Zgolj izjemoma bo še mogoče poročanje v pisni obliki.

 

 

Več: Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 32/17)