warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
25.08.2017 - 10:30
Predvidene spremembe pri obdavčitvi »normirancev«

Trenutno je v zakonodajnem postopku v odločanju paket davčnih sprememb. Med njimi je tudi že dolgo pričakovana novela Zakona o dohodnini, ki naj bi po pričakovanjih začela veljati s 1.1.2018. Spremembe se v glavnem nanašajo na sistem obdavčitve podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (t.i. normiranci).

Sistem še vedno temelji na administrativni poenostavitvi, namen predlaganih sprememb pa je zmanjšati privlačnost sistema kot instrument zniževanja davčnih obveznosti in obveznosti iz naslova prispevkov ter zajeziti pojav nezakonitih praks na trgu dela, prikrivanje prihodkov ter verižno ustanavljanje podjetij.

Predlagane spremembe so naslednje:

  • Normirani odhodki se bodo znižali z 80% na 70%, omejeni pa bodo tudi navzgor v absolutnem znesku. (popravek 11.9.2017)
  • Po novem se bodo dohodki iz dejavnosti, ugotovljeni z upoštevanjem normiranih odhodkov, vključili v sistem letnega obračuna dohodnine, kar pomeni obdavčitev po dohodninski lestvici (sintetična obdavčitev).
  • Zaradi vključitve dohodkov iz dejavnosti v sistem letnega obračuna dohodnine, bodo podjetniki lahko upoštevali davčne olajšave.
  • Zaostrujejo se pogoji za obstanek v sistemu upoštevanja normiranih odhodkov (maksimalna višina prihodkov, upoštevanje povezanih oseb).
  • Spreminja se tudi dodatna splošna davčna olajšava, ki ne bo več določena v fiksnem znesku, temveč se bo priznala v višini, glede na skupen dohodek zavezanca (izračun po posebni formuli).

 

Za dodatne informacije glede predlaganih sprememb prelistajte naš septembrski bilten UNIKUM ali nas kontaktirate na info@iracunovodstvo.eu.