warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
25.07.2018 - 08:00
Poslovni najemi od 1.1.2019

S 1.1.2019 bodo veljale spremembe SRS, ki sledijo spremenjenim mednarodnim računovodskim standardom. Nova pravila se nanašajo na izkazovanje prihodkov, učinka odtujitve finančnih naložb, merjenih po pošteni vrednosti preko kapitala, izkazovanje stroškov poslovnega najema…

 

Poslovni najem je doslej najemnik izkazoval le kot strošek najemnine. Najetih sredstev v bilanci stanja ni izkazoval, dolga, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o dolgoročnem najemu, pa prav tako ne  (ali eventualno med zunajbilančnimi sredstvi in obveznostmi).

 

Kaj se nam obeta novega? Po 1.1.2019 bodo najemniki sredstva v dolgoročnem najemu izkazovali med svojimi sredstvi (višja aktiva), hkrati bodo izkazali celoten dolg iz pogodbe (višja pasiva – dolgoročne obveznosti). Strošek najema bo potrebno preračunati, od 1.1.2019 bo v izkazu poslovnega izida ga najti med stroški amortizacije in stroški obresti.

Na dolgi rok gre za enak strošek, vendar po starih pravilih strošek storitev (najemnine), po novih pa strošek amortizacije in obresti.

 

Ta novost bi naj veljala zgolj za dolgoročne najeme (čas najema več kot 1 leto) in za najeta sredstva višje vrednosti (več kot 10.000 EUR, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema), obvezna uporaba pa velja le za srednje in velike družbe in druge organizacije.

 

Katere so druge predvidene spremembe SRS, ki so do 4.9.2018 še v javni razpravi, najdete na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo s klikom tukaj.