warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
28.03.2018 - 10:00
Pavšalni prispevki v 2018

Na podlagi Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je določena nova višina pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki začnejo veljati od 1. aprila dalje.

 

Zneski pavšalnih prispevkov se letno usklajujejo z gibanjem povprečnih plač v Republiki Sloveniji.

 

Vrsta pavšalnega prispevka

Znesek od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018

Znesek od 1. 4. 2018 dalje

osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.

6,62 EUR

mesečno

6,80 EUR

mesečno

dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi

9,89 EUR

letno

10,16 EUR

letno

osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki

proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep

13,18 EUR

mesečno

13,54 EUR

mesečno

osebe, ki samostojno opravljajo

dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in za osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2

33,01 EUR

mesečno

33,90 EUR

mesečno

sobodajalci, ki občasno oz. največ 5

mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso

zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

165,04 EUR

letno ali

13,75 EUR

mesečno

169,50 EUR

letno ali

14,12 EUR

mesečno

osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti

3,28 EUR

letno

3,37 EUR

letno

 

Prispevki za vrednotnico

S 1. aprilom 2018 se spreminja tudi višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico. Nova višina tako znaša 7,37 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 2,11 EUR za zdravstveno zavarovanje (skupaj 9,48 EUR).

 

Vrsta prispevka

Znesek od 1. 5. 2017 do 31. 3. 2018

Znesek od 1. 4. 2018 dalje

pokojninsko in invalidsko zavarovanje

7,18 EUR

7,37 EUR

zdravstveno zavarovanje

2,05 EUR

2,11 EUR

 

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo se obračuna na posamezno vrednotnico.