warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
10.07.2018 - 08:00
Okoljska dajatev za LED sijalke, elektronske cigarete, fotonapetostne panele… ter druge novosti

Polletni obračun okoljske dajatve za obračunsko obdobje januar – junij 2018 bomo naredili še enako kot doslej (obračun je potrebno oddati do 20. julija).

 

Za obdobje julij-december 2018 bo potrebno obračun oddati najkasneje do 20. januarja 2019 – na podlagi novega seznama EE-opreme, pri katerem so glavne spremembe sledeče:

 

•s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak (v njihovem primeru namreč ne gre za EE- opremo skladno z njeno osnovno opredelitvijo, ker proizvodi zajeti v tarifni oznaki ne vsebujejo električnih proizvodov ali v izogib ponavljanju tarifnih oznak - proizvodi so zajeti v drugi tarifni oznaki),

•dodanih je bilo štirinajst tarifnih oznak za proizvode (stroji za obdelavo lesa in podobni aparati, LED sijalke, fotonapetostni paneli, elektronske cigarete, interaktivne elektronske igrače, proizvodi, ki izhajajo iz skupne predhodne tarifne oznake 8543 70 90),

•seznam je bil ažuriran glede na spremembe v sami kombinirani nomenklaturi (v obdobju od leta 2012 do 2018 je prišlo do sprememb pri osemindevetdesetih tarifnih oznakah s seznama).

 

Več o novosti preberite tukaj.