warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
10.08.2017 - 08:56
Novo javno povabilo za subvencioniranje zaposlitve v sektorju nepridobitnih institucij

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod za zaposlovanje objavljata novo javno povabilo, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2018.

Na voljo je skupaj 1,2 milijona EUR, namen pa je za zaposlitev:

-          oseb, ki so brezposelne najmanj 6 mesecev in

-          imajo najmanj visokošolsko izobrazbo,

-          na tej ravni in smeri izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

-          130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v obliki pripravništva.

 

Velja za delodajalce, ki poslujejo v sektorju nepridobitnih institucij. 

 

Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini 7.250 EUR oz. 9.250 EUR (odvisno od časa brezposelnosti osebe). Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev  in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas.

 

Več na: http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews%5btt_news%5d=8217&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12106&L=0&no_cache=1