warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
29.01.2018 - 08:30
Minimalna plača se je povišala za 4,7%

Minimalna plača v letu 2018 znaša 842,79 EUR bruto (638,42 EUR neto), kar pomeni 4,7% povišanje glede na lansko leto. Do nje so upravičeni vsi delavci, ki delajo polni delovni čas, v primeru krajšega delovnega časa pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. Stroški delodajalca so z dvigom minimalne plače tako narasli za 3 odstotne točke.

 

Minimalna plača

Plačilo za delo je po Zakonu o delovnih razmerjih sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Vendar se v minimalno plačo ne vštevajo vsi dodatki, prav tako pa tudi ne določena druga izplačila.

V minimalno plačo se ne vštevajo:

-          dodatek za delo preko polnega delovnega časa,

-          dodatek za nočno delo,

-          dodatek za delo v nedeljo,

-          dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

-          povračila stroškov (stroški prehrane, prevoza, stroški na službenem potovanju) in

drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, jubilejna nagrada).