warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
03.07.2017 - 11:32
Imate predloge za spremembe prihajajočega Zakona o spodbujanju investicij?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravlja nov Zakon o spodbujanju investicij: Osnutek zakona.

 

Z osnutkom zakona namerava MGRT zbrati vse že obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni na enem mestu ter istočasno uvesti nove spodbude, ki bodo na voljo tako domačim kot tujim investitorjem. Osnutek zakona poleg dodeljevanja investicijskih spodbud predvideva tudi nabor ostalih aktivnosti za spodbujanje investicij.

 

Z namenom zagotoviti ustreznost zakona, lahko zainteresirani subjekti podajo predloge, komentarje ali dopolnitve. Vsi predlogi morajo biti obrazloženi in posredovani MGRT na naslov: gp.mgrt@gov.si najkasneje do 31. julija 2017, s pripisom »Pripombe na osnutek ZSI«.

 

V nadaljevanju MGRT načrtuje tudi posvetovanja z zainteresirano javnostjo, medresorsko usklajevanje v mesecu septembru 2017 s predvidenim ciljem obravnave zakona na Vladi Republike Slovenije v mesecu oktobru 2017 ter sprejetjem zakona v prvem četrtletju leta 2018.