warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
22.12.2017 - 12:55
Delodajalci, okrepite kompetence starejših zaposlenih s prijavo na javni razpis

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 15. decembra objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«.

 

Namen javnega povabila:

- okrepiti delovne zmožnosti starejših,

- pripomoči k nadaljnjemu razvoju njihove kariere in

- zagotoviti pogoje, da bodo starejši zaposleni pripravljeni delati dlje.

 

Starejši zaposleni

Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje morajo biti na dan objave, tj. 15. 12. 2017, stari 45 let ali več.

 

Rok za oddajo vlog

Podjetja (ne glede na velikost) registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah, lahko oddate prijavo na javno ponudbo do 15.1.2018 oziroma do porabe sredstev, najpozneje do 30.3.2018.

 

Za javni razpis je namenjenih 8.811.250,00 EUR sredstev, podjetja pa lahko pridobite od 1.500,00 do 3.000,00 EUR, odvisno od števila starejših zaposlenih.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški za izvedbo programa aktivnosti so stroški zunanjih izvajalcev. Ti stroški morajo biti neposredno povezani s projektom in so dejansko nastali za izvedbo storitev, ki so predmet javnega povabila. Razpis ne določa upravičenih stroškov, določa zgolj neupravičene, kot naprimer: e-izobraževanje/usposabljanje, formalno izobraževanje in notranja usposabljanja.