warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
29.08.2017 - 12:16
Bilten Unikum - avgust 2017

Izšla je avgustovska izdaja biltena Unikum, številka 8/2017.


Povzetek avgustovske številke:

 • Tema meseca

Brezplačno dobljena sredstva v poslovnih knjigah (Kristinka Vukovič)

Brezplačno prejeta sredstva, kot so zaloge, oprema, objekti s pripadajočimi zemljišči, je praviloma potrebno evidentirati v poslovnih
knjigah. Kako v knjigah in računovodskih izkazih izkažemo prejete donacije, državne podpore in kot kapital vložena sredstva – več o tem v tokratni temi meseca.

 • Pravo

Pobot ali kompenzacija (Nina Orehek Ručigaj)

Prepoved konkurence za poslovodje, prokuriste in druge osebe (Nina Orehek Ručigaj)

Kdaj je konkurenčna klavzula veljavna? (Nina Orehek Ručigaj)

 • Davki

Obrnjeno davčno breme – pogled SEU (mag. Rosana Dražnik)

Kje so obdavčene izobraževalne storitve? (mag. Rosana Dražnik)

 • Novejša pojasnila MF in FURS

Katere račune iz tujine moramo prijaviti Finančni upravi RS?

Uveljavljanje povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja

Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

 • Mnenja Inštituta za računovodstvo

 1. Odpis finančnega dolga
 2. Olajšave za invalide
 3. Obdobje popravka vstopnega DDV
 4. Storitev potovalne agencije iz tretje države in slovenski DDV
 5. Plačilo v gotovini
 • Rokovnik

Izplačila v avgustu 2017

Pomembni podatki s področja računovodenja, tako za pravne kot tudi za fizične osebe.

 • Izobraževanja IR, ne spreglejte, novice

V kolikor bi želeli prejemati bilten Unikum vas vabimo, da se v naši Knjigarni naročite na tiskano izdajo ali elektronsko izdajo biltena Unikum.