warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
27.03.2018 - 08:00
Aprila spremenjeno poročanje o povračilih stroškov na REK obrazcih

Za obdobja od 1. 1. 2018 dalje se spreminja način poročanja o povračilih stroškov tako, da se v REK obrazec ločeno vpisujejo:

  • povračila stroškov službenih poti ter
  • povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino.

 

Hkrati pa je določeno tudi ločeno poročanje po posameznih postavkah za povračila stroškov službenih poti.

 

Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

 

Prvo ločeno poročanje v aprilu

Izplačila izplačana v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 se prvič poročajo v mesecu aprilu, najkasneje do 30. aprila 2018, in sicer ločeno po mesecih (januar, februar in marec).

 

Poročanje za pretekle tri mesece je potrebno tudi v primeru, ko je delodajalec v januarju pravilno poročal po starem sistemu. Sedaj morate oddati popravljene podatke za posamezne mesece, z ločenim poročanjem glede na vrsto stroška.

 

Poročanje na iREK

 

Polje

Vrsta stroška

B06

Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti

B06a

Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade - službene poti

B06b

Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade - službene poti

 

B06c

Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 oziroma 90 dni

B06č

Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 oziroma 90 dni

B06d

Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v

tujino

B06e

Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni

 

Povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča se ne vpisujejo.