warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
20.02.2018 - 10:18
Aktualni razpisi na Zavodu RS za zaposlovanje

 

Delodajalci lahko pridobite nepovratna sredstva (subvencijo ali povračilo stroškov praktičnega usposabljanja) za zaposlitev in usposabljanje novih zaposlenih. Preverite aktualne razpise:

 

ROK ZA PRIJAVO

TRAJANJE

CILJNA SKUPINA

POVRAČILO STROŠKOV/SUBVENCIJA

UČNE DELAVNICE

31.12.2018

6 mesecev

brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in za katere so na Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še enega od pogojev

upravičeni stroški za izvedene učne delavnice + izplačilo dodatka za aktivnost in prevoz

MLADI 2017/2018

30.11.2018

2 ali 3 mesece

brezposelni, ki so stari do 29 let oz. so mlajši od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb

strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca

JAVNA DELA 2018

30.4.2018

Skladno s pogodbo o vključitvi v program

javnega dela

vključitev predvidoma 4.500 dolgotrajno brezposelnih oseb

za izvajanje programov javnih del je na voljo 25 milijonov EUR

PRILOŽNOST ZAME V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

30.4.2018

najmanj 15 mesecev

brezposelni, ki so neprekinjeno prijavljeni več kot 6 mesecev na Zavodu IN

imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo IN

so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oz. na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja

subvencija 7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev ali

subvencija 9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.

ZAPOSLI.ME 2017/2019

31.7.2019

najmanj 12 mesecev

- so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih ali

- so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih ali

- so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih ali

- so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela

subvencija od 5.000 do 7.000 EUR

DELOVNI PREIZKUS 2017/2018

31.7.2018

najmanj 100 ur

in

največ 1 mesec

brezposelni, prijavljeni pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti

206 EUR za udeleženca ali

samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 2017–2018

30.11.2018

2 ali 3 mesece

- starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece ali

- stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni) ali

- stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece ali

- posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih

 

strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca

TRAJNO ZAPOSLOVANJE MLADIH

31.7.2019

pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let

subvencija 5.000 EUR

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU ZA OSEBE Z MEDNARODNO ZAŠČITO

28.9.2018

6 mesecev

brezposelni z mednarodno zaščito

strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca