Prijava
Uporabniško ime:
Geslo:


 • Registriraj se
 • Zahtevaj novo geslo
 • Iskanje po portalu  warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
  Izobraževanje
  Predavatelji:
  Irena Kamenščak

  Napotitev delavcev na delo v tujino

  Na seminarju bodo predstavljene teoretične osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino, ki bodo dopolnjene s praktičnimi izkušnjami in primeri iz prakse. Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca, podane pa bodo tudi opombe, na kaj je potrebno paziti v tujini.

   

  Poleg trenutno veljavne zakonodaje bomo opozorili tudi na spremembe novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki velja od 1. 1. 2017.


  Kotizacija:
  189 EUR + DDV

  •    računovodjem,
  •    referentom za obračun plač,
  •    kadrovskim delavcem
  •    in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

  Na seminarju bodo slušateljem sistematično predstavljena vsa pravna področja, s katerimi se srečujejo pri napotitvi delavcev na delo v tujino – delovno pravno področje, področje socialne varnosti in dohodnine. Poleg veljavne zakonodaje (slovenske in evropske) bodo predstavljene tudi spremembe, ki na tem področju veljajo od 1. 1. 2017. Poleg teoretične osnove, ki mora osebam, ki se srečujejo z napotitvami delavcev na tuje, biti poznana, pa bodo predstavljeni tudi praktični primeri, primer plačilne liste za napotene delavce v tujino in vzorec REK obrazca, ki se odda ob izplačilu plače napotenega delavca.

  Slušatelji bodo tako:

  • dobili sistematično predstavitev vseh pravnih področij, ki so povezana z napotitvijo in na katere ne smejo pozabiti
  • predstavitev praktičnih izkušenj s tega področja
  • predstavitev obetajočih se sprememb in
  • izmenjavo praktičnih izkušenj s predavateljico in drugimi udeleženci.

  1. Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci

  • kaj določa ZDR – 1
  • pogodba o zaposlitvi, sklenjena z napotenim delavcem
  • kaj naj bi prinesel novi zakon o napotenih delavcih (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)

  2. Obvezna socialna zavarovanja

  • evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in 987/2009)
  • pridobivanje A1 obrazca
  • razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/2004
  • socialni sporazumi sklenjeni s tretjimi državami
  • pridobivanje potrdil na podlagi socialnih sporazumov
  • osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost pri napotenih delavcih
  • vpliv novega zakona o napotenih delavcih (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)

  3. Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače:

  • ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu
  • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja
  • povračila stroškov in njihova davčna obravnava
  • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca – rezident
  • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca - nerezident

  4. Napotitev ali službena pot:

  • kdaj eno in kdaj drugo – kje je ločnica
  • sodna praksa
  • izkušnje iz prakse – stališča inšpektorjev v mejnih situacijah

   

  Na seminarju NE bo predstavljena tuja zakonodaja (npr. zakonodaja Nemčije, Avstrije …), ki v državi, v katero je delavec napoten na delo, ureja njihov status. Zakonodajo, ki velja v državah, v katere so napoteni delavci na delo, je potrebno preveriti pri lokalnih svetovalcih v konkretni državi.

  Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

  Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

  Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

  V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

  Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

  izpis_izobrazevanja - Seminar - Stalno6