warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Miro Dečman

Vrednotenje proizvodnje po proizvajalnih stroških - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Kako ugotavljati in razporejati proizvajalne stroške po izdelkih, da bi bila proizvodna vrednost izdelka odraz stvarnih stroškov proizvodnje izdelka in dobra osnova za nadzor v izdelovanju in za kalkuliranje prodajne cene.


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 7. novembra 2017 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
150 EUR + DDV

Izobraževanje je namenjeno računovodjem ter knjigovodjem, ki se ukvarjajo s stroškovnim računovodstvom ali s knjigovodstvom proizvodnje. Namenjeno je tudi delavcem, ki se ukvarjajo s planom in analizami, s kalkuliranjem cen izdelkov in informatikom.

 • vpogled v proizvajalne stroške in njihove vrste,
 • reševanje problemov razporejanja posamezne vrste proizvajalnih stroškov po izdelkih,
 • knjiženje proizvodnje, knjiženje stroškov proizvodnje,
 • predračunavanje (planiranje) in obračunavanje stroškov proizvodnje,
 • usklajevanje med vkalkuliranimi in dejanskimi proizvajalnimi stroški,
 • rešitve v različnih vrstah proizvodnje s konkretnimi primeri,
 • analiziranje in nadziranje stroškov proizvodnje.

Na seminarju obravnavamo vrednotenje proizvodnje po proizvajalnih stroških, ki so osnova za knjigovodsko obravnavo proizvodnje, za kalkulacije prodajnih cen izdelkov in za nadzor nad stroški v proizvodnji. Obravnavamo specifikacijo proizvajalnih stroškov (neposrednih in posrednih), njihovo planiranje in razporejanje po izdelkih ter spremljanje stroškov v proizvodnji. Pri tem upoštevamo različne vrste proizvodnje in navajamo nekaj značilnih rešitev iz prakse.

Program seminarja:

 • osnovna shema knjiženja proizvodnje:
  • konti knjiženja proizvodnje,
  • knjiženje enonivojske in večnivojske proizvodnje,

 • specifikacija proizvajalnih stroškov in njihove značilnosti za razporejanje na izdelke:
  • neposredni proizvajalni stroški,
  • posredni proizvajalni stroški,
  • proizvajalni stroški za vrednotenje proizvodnje in za kalkulacije proizvodnih cen izdelkov,

 • organizacijski predpogoji za planiranje, vrednotenje, knjiženje in spremljanje proizvodnje:
  • materialni in delovni  normativi,
  • stroškovni nosilci in stroškovna  mesta v proizvodnji,
 • planiranje in plansko kalkuliranje proizvajalnih stroškov po izdelkih,

  Plansko kalkuliranje posameznih proizvajalnih stroškov po izdelkih (polizdelkih) sledi  pravilom verodostojnega vrednotenja izdelkov, možne enostavnosti in  tehnološke sledljivosti. Obravnavamo posamično vrsto stroška in zanj določimo način kalkuliranja po  izdelkih v danem tehnološkem okolju.
 • spremljanje in obračunavanje proizvodnje:
  • evidentiranje porabe izdelavnega materiala,
  • evidentiranje del v proizvodnji,
  • primerjave med obračunanimi in vkalkuliranimi proizvajalnimi stroški, ugotavljanje odstopanj med njimi in obravnava odstopanj,
 • inventura v proizvodnji,
 • analize in vodstvena informatika.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3