warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Silva Koritnik Rakela

Prehod na MSRP – osnove - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Poznavanje zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je za računovodske strokovnjake nujno. V strnjeni obliki vam bomo predstavili ustroj zbirke v primerjavi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter na zgledih knjiženj opozorili na razlike.


Datum in lokacija:

Dobimo se v petek, 18. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
189 EUR + DDV

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in davčnim svetovalcem. Še posebej pa vabimo informatike  ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Po seminarju boste razumeli postopek sprejemanja MSRP-  Predstavili bomo celotno zbirko MSRP, vključno z novim standardom o najemih (lizing), ki bo imel velik vpliv na računovodske izkaze. Zbirka SRS sledi zbirki MSRP. Na zgledu bo prikazan prehod na MSRP ter davčna obravnava učinkov ob prehodu.

1. Nacionalna zakonodaja in MSRP:

 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb

 


2. Predstavitev zbirke in razlik med SRS in MSRP:

 • Sistematika zbirke
 • Predstavitev MSRP 16 – Najemi
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev
 • Dobro ime
 • Finančne naložbe s poudarkom na podjetjih v skupini
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Prihodki

 

 

3. Prehod na MSRP:

 • Ureditev prehoda na MSRP – poseben standard
 • Zgled prehoda
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja v primerjavi s SRS
 • Posebnosti medletnih poročil


 

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

 

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3