warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Branka Svilar Mugoša

Praktični primeri določitve kraja dobave blaga pri verižnih poslih in uporaba Incoterms klavzul - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

V praksi se pri obračunavanju DDV od dobav blaga srečujemo z različnimi posebnostmi, zlasti pri dobavah blaga v verižnih poslih, kjer se dogodi le ena fizična dobava blaga, pri čemer pa se lastništvo nad blagom večkrat zamenja. V takšnih primerih se običajno uporabljajo tudi Incoterms klavzule, ki med drugim opredeljujejo kje kupec prevzame blago, s tem pa posledično opredeljujejo tudi kraj, kjer je opravljena dobava blaga in kje mora biti plačan DDV. Če tudi vi sodelujete v verižnih poslih se udeležite seminarja, kjer vam bomo zgolj na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja glede določitve kraja dobave blaga, morebitno obveznostjo identifikacije za namene DDV v drugi državi članici Unije in uporabo Incoterms klavzul.


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 3. julija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
130 EUR + DDV

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV pri mednarodnih transakcijah.

Udeleženci bodo zgolj na podlagi praktičnih primerov seznanjeni s problematiko obračunavanja DDV pri mednarodnih transakcijah ter pomenom Incoterms klavzul. Seznanili pa jih bomo tudi z aktualno davčno in sodno prakso glede obračunavanja DDV s tega področja ter hkrati odgovorili  na njihova vprašanja, ki se jim z obravnavano tematiko postavljajo pri vsakodnevnem delu.

•    Določitev kraja opravljene dobave blaga
      -    dobava blaga v verižnih poslih (tri ali več transakcij), kjer se blago prenese iz ene v drugo državo članico Unije in vsi sodelujoči v transakcijah razpolagajo z eno izmed ID številk držav članic Unije za namene DDV
      -    dobava blaga v verižnih poslih (tri ali več transakcij), kjer se blago prenese iz ene v drugo državo članico Unije, v transakciji sodeluje tudi davčni zavezanec iz tretje države, ki ne razpolaga z eno izmed ID številk držav članic Unije za namene DDV
      -    dobava blaga v trikotnih poslih (dve transakciji), kjer se blago prenese iz ene v drugo državo članico Unije in vsi sodelujoči v transakcijah razpolagajo z eno izmed ID številk držav članic Unije za namene DDV, pri čemer dva davčna zavezanca razpolagata z ID številko iste države članice
      -    drugi primeri verižnih poslov
•    Pomen najpogosteje uporabljenih Incoterms klavzul v praksi
•    Nastanek obveznosti obračuna DDV
     -    dobave blaga v drugo državo članico Unije
     -    pridobitve blaga znotraj Unije
     -    uvoz blaga
•    Pravica do odbitka vstopnega DDV in vračilo tujega DDV
•    Kdaj se mora slovenski davčni zavezanec identificirati za DDV v tujini
•    Praktični primeri evidentiranja posameznih dobav blaga v davčne evidence
•    Najnovejša sodna praksa Sodišča EU

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3