warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Posebnosti pri obračunavanju DDV in DPN pri transakcijah z nepremičninami - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Ali se zavedate vseh posledic, povezanih z DDV, pri transakcijah z nepremičninami? Kdaj se plača DDV in kdaj davek na promet nepremičnin, kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV, kako so obdavčeni obratovalni stroški? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega seminarja.
Na seminarju vas bomo opozorili tudi na spremembe izvedbene uredbe sveta EU na področju storitev, povezanih z nepremičninami, ki so se začele uporabljati v letu 2017.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 31. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
140 EUR + DDV

•    računovodjem,
•    ostalim, ki imate opravka z nepremičninami in vas zanima davčna obravnava ter poročanje o transakcijah z nepremičninami.

•    informacije o obdavčitvi transakcij z nepremičninami z DDV in davkom na promet nepremičnin,
•    vplivu transakcij z nepremičninami na odbitek DDV,
•    obdavčitvi najemnin z dohodnino,
•    evidenci trga nepremičnin in načinu poročanja v to evidenco,
•    dobili pa boste tudi odgovore na vprašanja, ki vas težijo, in imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.

1.    nakup in prodaja nepremičnin:
      •    kateri davek obračunamo ob prodaji (DDV ali davek na promet nepremičnin),
      •    kdaj se pri prodaji nepremičnine uporabi obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1,
      •    opcijska obdavčitev z vidika DDV (izjava davčnemu organu),
      •    kdaj uporabimo nižjo stopnjo DDV,
2.    novosti pri obdavčitvi storitev, povezanih z nepremičninami, v letu 2017,
3.   sprememba namembnosti nepremičnine (kdaj izvedemo popravek odbitka vstopnega DDV – praktični primeri),
4.   pridobitev nepremičnine:
      •    kdaj uveljavljamo pravico do odbitka DDV pri pridobitvi nepremičnine,
      •    delna pravica do odbitka DDV (odbitni delež, ločeno knjigovodstvo),
5.   posebnosti pri popravilih in vzdrževanju nepremičnin,
6.   dajanje v najem:
     •    opcijska obdavčitev z vidika DDV,
     •    kako pravilno zaračunavamo obratovalne stroške,
     •    obdavčitev najemnine z dohodnino,
7.   upravljanje nepremičnin (posredovanje, gradbene storitve, klavzula, pravica do dobitka DDV…),
8.   prodaja in povratni finančni najem,
9.   poročanje o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin:
     •    pošiljanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami in
     •    pošiljanje podatkov o sklenjenih najemnih poslih s stavbami in deli stavb.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3