warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v zasebnem in javnem sektorju, vključno z novostmi v letu 2018 - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Katera je ustrezna višina povračil potnih stroškov vašim zaposlenim z upoštevanjem delovnopravnega vidika? Kaj pa davčni vidik izplačila dnevnic, kilometrine, stroškov prenočevanja…? Na seminarju bomo povedali tudi, kakšne so novosti v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino v letu 2018.


Datum in lokacija:

Dobimo se v ponedeljek, 21. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
99 EUR + DDV

 • Vsem, ki izpolnjujete potne naloge ali obračune potnih stroškov,
 • kadrovikom in računovodjem,
 • direktorjem in lastnikom družb,
 • samostojnim podjetnikom,
 • referentom za obračun plač ter povračil stroškov v zvezi z delom in
 • vsem, ki vas tematika zanima in se z njo srečujete pri svojem delu.
 • Informacije, na katere pravne podlage morate biti pozorni pri sestavljanju potnih nalogov in obračunov potnih stroškov,
 • kakšne so novosti v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino v letu 2018,
 • kdaj pride do obdavčitve potnih stroškov,
 • o najpogostejših napakah na tem področju,
 • naučili se boste izpolnjevati potne naloge in obračune potnih stroškov na konkretnih in tudi zahtevnejših primerih,
 • imeli boste možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.
• Kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu in javnem sektorju,
• kdaj so potni stroški neobdavčeni,
• novosti v letu 2018 v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino…),
• katera določila Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja so za vas pomembna,
• kdaj in kako uporabljate Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
• spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v društvih v letu 2017,
• oblika in vsebina potnega naloga in obračuna potnih stroškov,
• zakaj potrebujete pravilnik o službenih potovanjih (vzorec pravilnika je del gradiva),
• praktični primeri sestavitve potnega naloga,
• praktični primeri sestavitve obračuna potnih stroškov,
• kako in kdaj vodite evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
• ali lahko povrnete zaposlenim stroške za nakup letne vinjete,
• ali lahko dobijo poslovodje in prokuristi izplačane neobdavčene potne stroške,
• kako je z izplačevanjem potnih stroškov študentom,
• praktični primeri izračuna dnevnic (tudi zahtevnejši primeri) in
• aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Priporočljivo je, da udeleženci prinesejo s seboj kalkulatorje, zaradi pripravljenih praktičnih primerov, ki se jih rešuje skupaj.

Udeleženci lahko prinesete s seboj vašo kolektivno pogodbo in interne akte, da boste lahko na seminarju preverili njihovo vsebino z vidika potnih stroškov.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3