warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v dejavnosti trgovine, gostinstva in turizma

Kaj določajo kolektivne pogodbe v zvezi s povračili potnih stroškov zaposlenim v dejavnosti trgovine, gostinstva in turizma? Kdo je dolžan uporabljati te kolektivne pogodbe? Kaj pa davčni vidik izplačila dnevnic, kilometrine, stroškov prenočevanja…? Če vas zanimajo odgovori na ta in podobna vprašanja, vas toplo vabimo, da se udeležite našega seminarja.


Datum in lokacija:

Dobimo se v petek, 8. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
110 EUR + DDV

•    Vsem, ki izpolnjujete potne naloge in obračune potnih stroškov v dejavnosti trgovine, gostinstva in turizma,
•    kadrovikom in računovodjem,
•    direktorjem in lastnikom družb,
•    samostojnim podjetnikom,
•    referentom za obračun plač ter povračil stroškov v zvezi z delom in
•    vsem, ki vas tematika zanima in se z njo srečujete pri svojem delu.

•    Informacije, na katere pravne podlage morate biti pozorni pri sestavljanju potnih nalogov in obračunov potnih stroškov v trgovski dejavnosti, gostinstvu in turizmu,
•    kdaj pride do obdavčitve potnih stroškov,
•    o najpogostejših napakah na tem področju,
•    naučili se boste izpolnjevati potne naloge in obračune potnih stroškov na konkretnih in tudi zahtevnejših primeri ter
•    imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.

•    Kakšna je ustrezna višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v dejavnosti trgovine, gostinstva in turizma,
•    kdaj so potni stroški neobdavčeni,
•    katera določila Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja so za vas pomembna,
•    kdo uporablja Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
•    oblika in vsebina potnega naloga in obračuna potnih stroškov,
•    zakaj potrebujete interni pravilnik o službenih potovanjih (vzorec pravilnika je del gradiva),
•    praktični primeri sestavitve potnega naloga,
•    posebnosti pri sestavitvi obračuna potnih stroškov (praktični primeri),
•    kako in kdaj vodite evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
•    ali lahko povrnete zaposlenim stroške za nakup letne vinjete,
•    praktični primeri izračuna dnevnic (tudi zahtevnejši primeri) in
•    aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci lahko prinesete s seboj vaše delovnopravne akte, da boste na seminarju preverili njihovo vsebino z vidika potnih stroškov.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3