warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Rosana Dražnik

Obdavčitev pri poslovanju z nepremičninami

Področje obdavčitve nepremičnin je kompleksno. Naj vam nepoznavanje davčnih obveznosti ne poveča stroška pri nakupu nepremičnine.


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 8. novembra 2017 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
160 EUR + DDV

  • Računovodjem
  • Pravnikom
  • Odvetnikom
  • Finančnim direktorjem
  • Direktorjem manjših družb

Vsem, ki so zadolženi za nepremičninske projekte in vsem ostalim, ki jih navedena tematika zanima.

  • informacije o aktualni davčni zakonodaji na področju nepremičnin
  • kje, kdo in kdaj mora plačati DDV pri poslovanju z nepremičninami
  • prenos nepremičnin med fizično osebo in dejavnostjo ter davčne posledice

Na seminarju bomo celovito predstavili problematiko obdavčitve nepremičnin. Pri tem bomo izpostavili točke, kjer se v praksi dogaja največ težav. Nekatere izmed njih so:
-    Kdaj je potrebno pri transakcijah z nepremičninamo plačati DDV ali DPN,
-    Kraj obdavčitve z vidika DDV pri poslih povezanih z nepremičnino,
-    Plačilo komunalnega prispevka v naravi,
-    Posebnosti stavbne pravice z davčnega vidika,
-    Storitve povezane z nepremičninami in registracija za DDV v tujini,
-    Kaj če ne oddam opcijske izjave za DDV?
-    Davčni vidik menjave nepremičnin,
-    Neodplačni prenosi nepremičnin in davčne posledice za pravne in fizične osebe,
-    Davek na dediščine in darila pri prenosih nepremičnin – kdaj je lahko zavezanec pravna in kdaj fizična oseba
-    Kako lahko prenašamo nepremičnine iz zasebne v poslovno sfero in kakšne so davčne obveznosti.

Opozorili bomo tudi na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju pogodb, kdaj nastane obdavčljivi dogodek z vidika DDV in DPN. Celotna problematika bo prikazana skozi praktične primere.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3