warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Obdavčitev mednarodnih transakcij z blagom z DDV

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, tristranskih poslih ipd. Če vas navedeno zanima, vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 12. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
149 EUR + DDV

 • Vodjem računovodstev,  
 • referentom za obračun DDV in
 • vsem, ki bi radi pridobili ali poglobili znanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV pri mednarodnih transakcijah z blagom.
 • informacije o posebnostih pri obračunavanju in odbijanju DDV pri mednarodnih transakcijah z blagom ter
 • obdavčitvi zahtevnejših pravih in nepravih tristranskih poslov,
 • opozorjeni boste na posebnosti pri komisijski prodaji in verižnih poslih ter
 • imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.
 • Posebnosti pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga (pasti pri vključevanju postranskih stroškov, kot so provizije, prevoz, zavarovanje ipd. v davčno osnovo…),
 • dobave blaga znotraj EU (kaj je pomembno za uveljavljanje oprostitev),
 • pridobitve blaga znotraj EU (uporaba Incoterms klavzul, kdaj nastane davčna obveznost, kdaj odbijemo DDV, kako je pri avansih, kako je pri preseganju meje 10.000 evrov pri malih davčnih zavezancih…),
 • kaj vštevamo v davčno osnovo pri dobavah in pridobitvah blaga (kako je s prevozom),
 • katere so obvezne klavzule na računih,
 • kako določimo kraj obdavčitve pri dobavah blaga: dobava blaga s prevozom in dobava blaga brez prevoza,
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • kdaj govorimo o dobavi blaga z montažo,
 • posebnosti pri izvozu blaga,
 • kaj so verižni posli,
 • posebnosti pri komisijski prodaji blaga,
 • prenos blaga v drugo državo članico,
 • kaj so pravi in kaj nepravi tristranski posli (konkretni zgledi),
 • kako izpolnimo rekapitulacijsko poročilo,
 • kdaj moramo izvesti vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • ali je potrebna registracija za DDV v tujini ter
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci lahko predhodno pošljejo svoja vprašanja in odgovore bodo dobili na seminarju.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3