warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Irena Kamenščak

Napotitev delavcev na delo v tujino

Na seminarju bodo predstavljene zakonske osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino. Veliko poudarek bo podan novemu Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki s 1. 1. 2018 prinaša nova pravila pomembna za napotovanje delavcev na delo v tujino. Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca ter splošne opombe, na kaj je potrebno paziti v tujini oziroma kdaj je v tujini priporočljivo najeti lokalnega svetovalca.


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 18. oktobra 2017 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
189 EUR + DDV

•    računovodjem,
•    referentom za obračun plač,
•    kadrovskim delavcem
•    in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

Na seminarju bodo slušateljem sistematično predstavljena vsa pravna področja, s katerimi se srečujejo pri napotitvi delavcev na delo v tujino – delovno pravno področje, področje socialne varnosti in dohodnine. Poleg zakonodaje (slovenske in evropske), ki se je uporabljala pred sprejemom Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, bodo predstavljene tudi novosti, ki jih prinaša nov zakon in se bodo začele uporabljati s 1. 1. 2018. Poleg zakonodajnih osnov, ki morajo biti osebam, ki se srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino, poznane, bodo predstavljeni tudi nekateri praktični primeri iz prakse, primer plačilne liste za napotene delavce v tujino in vzorec REK obrazca, ki se odda ob izplačilu plače napotenega delavca.

Slušatelji bodo tako:

 • dobili sistematično predstavitev vseh pravnih področij, ki so povezana z napotitvijo in na katere ne smejo pozabiti
 • predstavitev praktičnih izkušenj s tega področja
 • predstavitev obetajočih se sprememb in
 • izmenjavo praktičnih izkušenj s predavateljico in drugimi udeleženci.

1. Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci

 • novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS)
 • kaj določa ZDR – 1
 • pogodba o zaposlitvi, sklenjena z napotenim delavcem

2. Obvezna socialna zavarovanja

 • evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • vpliv novega ZČmlS na postopek pridobivanja A1 obrazca
 • socialni sporazumi sklenjeni s tretjimi državami
 • osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost pri napotenih delavcih

3. Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače:

 • ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • povračila stroškov in njihova davčna obravnava
 • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca – rezident
 • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca - nerezident

4. Napotitev ali službena pot:

 • vpliv novega ZČmlS na razmejevanje

 

Na seminarju NE bo predstavljena tuja zakonodaja (npr. zakonodaja Nemčije, Avstrije …), ki v državi, v katero je delavec napoten na delo, ureja njihov status. Zakonodajo, ki velja v državah, v katere so napoteni delavci na delo, je potrebno preveriti pri lokalnih svetovalcih v konkretni državi.

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3