warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Vesna Bartolj Maver

Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Konsolidacija – tabu tema?  Ne veste, kako pripraviti konsolidirana letna poročila v skladu s Pravilom skrbnega računovodenja št. 10 oz. kako pristopiti k konsolidiranju po MSRP ? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 5. aprila 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
140 EUR + DDV

Seminar je namenjen računovodjem, ki se prvič srečujete s pripravo konsolidiranega letnega poročila v skladu s PSR 10 in vsem, ki si želite na enostaven in praktičen način razjasniti pojme, povezane s konsolidiranjem.

Z udeležbo na seminarju boste slušatelji pridobili celovit osnovni pregled o pripravi konsolidiranih letnih poročil v skladu s PSR 10 in v skladu z MSRP.  Z razjasnitvijo osnovnih pojmov in s samim postopkom konsolidiranja, bo premagana bojazen in strah ob misli na konsolidirane računovodske izkaze. Pridobljeno znanje na tem seminarju bo odlična podlaga pri uvajanju in izvajanju  konsolidiranja v skupini povezanih podjetij.

Seminar bo razdeljen na pet sklopov, in sicer:

  • Konsolidirani računovodski izkazi

           o    opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
           o    zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila
           o    prostovoljno konsolidiranje
           o    prehod na MSRP
           o    opustitev konsolidiranja
           o    opredelitev skupine
    

  • Predpostavke konsolidiranja

           o    načela konsolidiranja
           o    načini konsolidiranja
           o    računovodske usmeritve
           o    tečajne razlike
           o    konsolidacijski priročnik

  • Finančne naložbe

           o    vrednotenje naložb
           o    poslovne združitve - dobro ime in “slabo ime”
           o    izplačilo deleža v dobičku obvladujoči družbi

  • Osnovni postopki konsolidiranja

           o    konsolidiranje kapitala  in manjšinski deleži
           o    konsolidiranje medsebojnih terjatev in obveznosti
           o    izločanje prihodkov in odhodkov
           o    čisti dobički in izgube med podjetji v skupini
           o    zaloge
           o    davek pri konsolidiranju

  • Konsolidirani računovodski izkazi in  letno poročilo

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Število udeležencev je omejeno, ker le na ta način lahko sproti odgovorimo na konkretna vprašanja slušateljev ob sočasnem pojasnjevanju in razreševanju praktičnih primerov.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3