warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Kako obračunavamo DDV v turističnih agencijah, pri organizaciji dogodkov in drugih storitvah (vključno z novostmi)?

Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno uporabo klavzul na izdanih računih in pravilen vpis v davčne evidence. Povedali bomo tudi, kakšna je obdavčitev pri organizaciji dogodkov in ostalih storitvah z obravnavo splošnih in posebnih pravil, povezanih s krajem obdavčitve storitev.


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 13. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
159 EUR + DDV

•    zaposlenim v turističnih agencijah,
•    organizatorjem dogodkov,
•    računovodjem turističnih agencij in
•    vsem, ki bi radi pridobili ali poglobili znanja s področja pravilnega obračunavanja DDV in navajanja klavzul na računih v turističnih agencijah.

•    Informacije o pravilnem načinu obračunavanja DDV pri potovanjih od razlike v ceni,
•    pravilnem načinu obračunavanja DDV od provizije pri posredovanju,
•    pravilnem navajanju klavzul na izdanih računih v turističnih agencijah,
•    obdavčitvi zahtevnejših primerov pri ostalih vrstah storitev ter
•    imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.

I.    Posebna ureditev za potovalne agencije:
•    pogodba o organiziranju potovanja,
•    kako so obdavčena potovanja po Sloveniji, EU in tretjih državah,
•    obračun DDV od razlike v ceni, vključno s konkretnimi zgledi,
•    katere so pravilne klavzule na računih.

II.    Posredovanje potovanj in drugih storitev:
•    posredniška pogodba o potovanju,
•    kaj je značilno za posredovanje potovanj, ki jih organizirajo drugi,
•    posredovanje pri prodaji letalskih vozovnic,
•    posebnosti pri posredovanju nastanitev v različnih objektih,
•    posredovanje najema vozil in plovil,
•    kdaj je provizija obdavčena (konkretni zgledi),
•    obdavčitev pri alotmajski pogodbi,
•    izdajanje računov (samofakturiranje).

III.    Organizacija dogodkov:
•    organizacija internih izobraževanj in drugih dogodkov,
•    organizacija izobraževanj za zunanje udeležence,
•    gostinske storitve pri izobraževanju.

IV.    Obračunavanje DDV od ostalih storitev:
•    določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev, ki jih zaračunavamo v tujino (konkretni zgledi uporabe splošnega pravila in posebnih pravil),
•    novosti pri obdavčitvi storitev, povezanih z nepremičninami, v letu 2017,
•    kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane iz tujine (konkretni zgledi),
•    obrnjeno davčno breme,
•    katere so obvezne klavzule na računih in kdaj jih uporabljamo,
•    kaj sodi v davčno osnovo pri storitvah,
•    kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni zgledi),
•    kdaj smemo odbiti DDV pri storitvah (konkretni zgledi),
•    aktualna pojasnila davčnega organa.

V.    Praktični zgledi izpolnjevanja DDV evidenc:
•    izpolnjevanje knjige izdanih računov in knjige prejetih računov na konkretnih zgledih storitev ter
•    izpolnjevanje obrazca DDV-O in rekapitulacijskega poročila na konkretnih zgledih storitev.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na seminarju.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3