warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Branka Svilar Mugoša

Kaj mora računovodja vedeti o davčnem postopku, vključno z novostmi v letu 2017

Vsak računovodja ima v davčnem postopku posebno vlogo, zato mora poznati splošna načela, ki veljajo v davčnem postopku, predvsem pa pravice in obveznosti davčnega zavezanca. Udeležite se seminarja na katerem vam bomo na podlagi praktičnih primerov predstavili najpomembnejša pravila davčnega postopka.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 31. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
130 EUR + DDV

Vsem računovodjem, ki se pri svojem delu srečujejo z davčnim organom.

Udeleženci se bodo seznanili z načeli davčnega postopka, s postopkom pobiranja davkov, pravicami in obveznostmi davčnih zavezancev ter organov, pristojnih za pobiranje davkov, s potekom davčnega inšpekcijskega nadzora ter z vsemi najpomembnejšimi inštituti davčnega postopka, vključno s tistimi, ki so se začeli uporabljati v letu 2017 (vnaprejšnji cenovni sporazum, predložitve davčnega obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora).

•    načela davčnega postopka (zakonitost, materialna resnica, načelo sorazmernosti, pravica do gotovosti, tajnost podatkov, zakonito in pravočasno izpolnjevanje ter plačevanje davčnih obveznosti, dolžnost dajanja podatkov),
•    hranjenje in vodenje dokumentacije in poslovnih knjig
•    uporaba davčne številke
•    način izpolnitve davčne obveznosti – davčni obračun, obračun davčnega odtegljaja, davčna napoved, institut samoprijave
•    vračilo davka
•    odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davčnega dolga
•    zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
•    zastaranje
•    vročanje, s poudarkom na e vročanju tudi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora
•    davčni nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu
•    potek davčnega inšpekcijskega nadzora  - sklep, ugotovitveni postopek, zapisnik,predložitev novega davčnega obračuna po prejemu zapisnika, odločba
•    redna in izredna pravna sredstva,
•    davčna izvršba – načela davčne izvršbe, sklep o izvršbi, izvršilni naslovi, pravna sredstva
•    predstavitev novega inštituta APA – vnaprejšnji cenovni sporazum
•    obveznosti davčnih zavezancev do davčnega registra.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3