warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Branka Svilar Mugoša

Kaj mora o obračunu DDV vedeti dober komercialist?

Dober komercialist se zaveda, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Še posebej so te lahko glede obračuna davka na dodano vrednost neprijetne v primeru mednarodnih transakcij. Če tudi vi sklepate posle tako doma kot v tujini, se udeležite seminarja, kjer vas bomo na preprost in praktičen način seznanili z vsemi pastmi glede obračunavanja DDV, ki jih mora poznati dober komercialist.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 14. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
150 EUR + DDV

Komercialistom, direktorjem, vodjem prodajne in nabavne službe ter vsem, ki sodelujejo pri sklepanju poslov doma ali v tujini.

Slušatelji bodo s pomočjo praktičnih primerov seznanjeni z osnovami obračunavanja DDV, ki jih mora poznati vsak komercialist, opozorjeni bodo tudi na pomen uporabe Incoterms klavzul, saj te med drugim opredeljujejo kje preide riziko na blagu na kupca, s tem pa posledično opredeljujejo tudi kraj kjer mora biti plačan DDV. Opozorili jih bomo tudi na pomen računa v sistemu DDV, katere podatke mora vsebovati in kdaj mora biti izdan, da je z vidika obračuna DDV pravočasen ter na najpomembnejše klavzule, ki morajo biti navedene na računu.

•    Osnovni pojmi DDV, ki jih mora poznati komercialist in kaj je sploh predmet obdavčitve z DDV
•    Izdani računi v EU – podatki na računu in klavzule za DDV
•    Izdani računi v 3. državo – izvoz – podatki na računu in klavzule za DDV
•    Dokazovanje dobave blaga v EU in izvoz
•    Prejeti računi od dobaviteljev iz EU in 3. držav 
•    Pomen paritet na kalkulacijo cene - (INCOTERMS 2000) in na obračun DDV
•    Verižni in tristranski posli
•    Uvoz iz 3. države in takojšnja dobava v drugo državo članico
•    Storitve naročene v tujini in obračun DDV
•    Kdaj je DDV odbitna postavka in kdaj strošek
•    Kdaj je potrebna registracija za namene DDV v tujini
•    Kaj pomeni dobro sodelovanje med komercialnimi in davčno računovodskimi funkcijami znotraj podjetja 

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3