warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Branka Svilar Mugoša

Kaj je dobro vedeti, ko vas pokliče ali obišče davčni inšpektor

Predstavljene bodo vse vrste davčnega nadzora in ne samo davčni inšpekcijski nadzor, ko vas davčni inšpektor obišče v vaših poslovnih prostorih, ampak tudi davčni nadzor davčnih obračunov, ki se začne s telefonskim klicem pooblaščene osebe davčnega organa in ki ima tudi lahko za posledico izdajo zapisnika in odločbe o naknadni odmeri posamezne vrste davka (POZOR: v tem primeru so roki za vložitev pravnih sredstev precej krajši!).


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 23. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
110 EUR + DDV

Podjetniki, računovodje, vodilni delavci ter vsi ostali, ki komunicirajo s pooblaščenimi osebami davčnega organa.

S praktičnimi primeri opisa poteka posameznega postopka bodo predstavljene vse vrste davčnih nadzorov, ki jih izvajajo davčnih inšpektorji v skladu z določili Zakona o davčnem postopku. Hkrati bodo preko praktičnih primerov opisa poteka posameznega postopka predstavljene pravice in obveznosti davčnega zavezanca. Obravnavana bodo načela davčnega postopka, ter vsi izdani akti v postopkih davčnega nadzora ter pooblastila davčnih inšpektorjev.

•    vrste davčnega nadzora, ki jih lahko izvajajo pooblaščene osebe davčnega organa
•    načela davčnega in upravnega postopka, ki jih mora pri posamezni vrsti davčnega nadzora spoštovati pooblaščena oseba davčnega organa in ki jih lahko uveljavlja oziroma jih mora spoštovati zavezanec za davek
•    vse vrste izdanih aktov v postopkih davčnega nadzora, s posebnim poudarkom kako ravnati v primeru izdaje sklepa o zavarovanju 
•    kdaj je smiselno v postopkih davčnega nadzora uporabiti institut samoprijave
•    kakšna so v praksi dejanska pooblastila davčnih referentov in davčnih inšpektorjev

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3