warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Izplačevanje in obdavčitev povračil stroškov v zvezi z delom v zasebnem in javnem sektorju

Ali veste, v kakšni višini ste dolžni vašim zaposlenim izplačevati povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, kot so prehrana med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrina, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd.? Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
99 EUR + DDV

•    Tistim, ki v podjetjih in javnih zavodih izplačujete stroške v zvezi z delom,
•    kadrovikom in računovodjem,
•    samostojnim podjetnikom,
•    referentom za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter
•    vsem, ki vas tematika zanima in se z njo srečujete pri svojem delu.

•    Informacije o ustrezni višini povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za vaše zaposlene glede na delovnopravne podlage v gospodarstvu in javnem sektorju,
•    obdavčitvi stroškov v zvezi z delom oz. meji in pogojih, ob izpolnitvi katerih so le-ti neobdavčeni,
•    pravilnem načinu izpolnjevanja potnih nalogov in obračunov potnih stroškov,
•    najpogostejših napakah na tem področju in
•    imeli boste možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.

•    Katere so pravne podlage za izplačevanje povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v gospodarstvu in javnem sektorju,
•    višina povračil stroškov po delovnopravni zakonodaji,
•    kdaj so povračila stroškov neobdavčena (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja),
•    kakšni zneski povračil prehrane med delom pripadajo vašim zaposlenim,
•    v kakšni višini povrnete zaposlenim stroške prevoza na delo,
•    povračila stroškov na službenem potovanju,
•    kdo vse uporablja Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
•    način izpolnitve potnega naloga, obračuna potnih stroškov in evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj) – praktični primeri,
•    kdaj pripada zaposlenim terenski dodatek,
•    nadomestilo za ločeno življenje,
•    v kakšni višini in kdaj izplačate zaposlenim jubilejno nagrado,
•    različne vrste odpravnin,
•    solidarnostna pomoč,
•    plačila vajencem, dijakom in študentom ter
•    sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci lahko prinesete s seboj vašo kolektivno pogodbo in interne akte, da boste na seminarju preverili njihovo vsebino z vidika povračil stroškov v zvezi z delom.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3