warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Delavnica o DDV, vključno z novostmi v letu 2017 - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Na enodnevni delavnici o DDV bomo obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, tako s področja opravljanja storitev, dobav in pridobitev blaga, uvoza in izvoza… Poudarek bo na praktičnih primerih, kot tudi vpisovanju v davčne evidence in obrazce DDV-O, RP-O in PD-O. Reševali bomo tudi konkretne primere slušateljev.


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 6. februarja 2018 ob 8.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
159 EUR + DDV

•    Računovodjem, knjigovodjem in referentom za obračun DDV ter
•    vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z DDV in bi radi svoje znanje obnovili in poglobili.

•    Informacije o obdavčitvi zahtevnejših primerov pri dobavah blaga in storitev,
•    o novostih iz izvedbene uredbe Sveta EU, ki so se začele uporabljati v letu 2017,
•    o posebnostih pri vodenju davčnih evidenc in pripravi obrazcev za področje DDV in
•    imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.

•    Kako ločimo obdavčljive, oproščene in neobdavčljive transakcije,
•    določbe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe Sveta EU (vključno z novostmi v letu 2017),
•    pravila, vezana na kraj obdavčitve (konkretni primeri),
•    posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila),
•    pasti pri obdavčitvi po 76.a členu ZDDV-1,
•    promet blaga z EU in tretjimi državami,
•    prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
•    dobava blaga z montažo,
•    posebnosti pri pravih in nepravih trikotnih poslih,
•    kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
•    na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci,
•    kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
•    pravilna uporaba obveznih klavzul na računih na konkretnih primerih,
•    kdaj je potrebna registracija ali vračilo DDV v tujini,
•    zakaj moramo izvesti vračilo DDV, plačanega v tujini,
•    kam vpišemo posamezne transakcije v knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu ter
•    sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.

Delavnica traja šest šolskih ur, od 8.00 do 13.00. Med predavanji sta dva odmora po 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na delavnici.

Po zaključku delavnice slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3