warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Branka Svilar Mugoša

Aktualni primeri obračunavanja DDV od storitev prevoza blaga

Tudi vi opravljate prevozne storitve, storitve posredovanja pri prevozu ter pomožne prevozne storitve z blagom, ki so povezane z mednarodnimi transakcijami in imate v zvezi s temi storitvami dileme glede obračunavanja DDV? Udeležite se seminarja, saj vam bomo na praktičnih primerih odgovorili na vsa vaša vprašanja, seznanili pa vas bomo tudi z aktualnimi stališči davčnega organa in sodbami Sodišča Evropske Unije s tega področja.


Datum in lokacija:

Dobimo se v ponedeljek, 4. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
120 EUR + DDV

Izobraževanje je namenjeno računovodjem, komercialistom ter vem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV na področju prevoznih storitev, posredovanja prevoznih storitev in pomožnih prevoznih storitev z blagom.

Namen seminarja je slušateljem na praktičnih primerih predstaviti določbe ZDDV-1, ki opredeljujejo kraj opravljanja prevoza blaga, posredovanja pri prevozu blaga in opravljanja pomožnih prevoznih storitev z blagom. Prav tako bo na podlagi praktičnih primerov predstavljen način vpisovanja posameznih primerov prevozov blaga, posredovanja pri prevozu blaga in pomožnih prevoznih storitev z blagom v knjigo prejetih in izdanih računov, v obrazec DDV-O in RP-O.

•    Določitev kraja opravljanja storitev
     o    splošno pravilo
     o    prevoz blaga znotraj Unije
     o    prevoz blaga izven Unije (prevoz povezan z izvozom in uvozom blaga)
     o    posredovanje pri prevozu blaga znotraj Unije in izven Unije
     o    pomožne prevozne storitve z blagom

•    Kdaj se mora slovenski davčni zavezanec identificirati za DDV v tujini

•    Oprostitve plačila DDV pri:
     o    prevozu blaga
     o    posredovanju pri prevozu blaga
     o    pomožnih prevoznih storitvah

•    Katere podatke morajo vsebovati računi za storitve prevoza blaga, posredovanja pri prevozu blaga in pomožne prevozne storitve
     o    podatki na izdanih računih
     o    podatki na prejetih računih

•    Praktični primeri vpisa storitev prevoza blaga, posredovanja pri prevozu blaga in pomožnih prevoznih storitev v knjigo prejetih in izdanih računov, v obrazec DDV-O in RP-O

•    Aktualna pojasnila DURS glede obračunavanja DDV

•    Sodbe Upravnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS in Sodišča Evropske Unije s področja obračunavanja DDV

Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3